Totalt ble det eksportert sjømat for 10,9 milliarder norske kroner i oktober 2019, en økning på 9 prosent eller 854 millioner kroner. Dermed fortsetter rekken med nærmest endeløse måneder med nye bestenoteringer for norsk sjømatnæring målt i eksportverdi.

Makro

Det er vanskelig å komme utenom den svake norske kronen når fiskeri- og havbruksnæringen eksporterer rundt 95 prosent av fangst- og produksjonsvolumet. I oktober kostet en euro 10,12 norske kroner, det var 7 prosent mer enn i oktober i fjor. Hvis vi ser på amerikanske dollar kostet den i oktober 9,15 norske kroner, nesten 11 prosent mer enn på samme tid i fjor. Norske eksportører fikk i oktober i år 8,44 norske kroner per 100 japanske yen, mens eksportørene i oktober i fjor fikk 7,31 norske kroner per 100 japanske yen, en endring på 15 prosent. Til tross for uroen rundt Brexit har også pundet styrket seg 10 prosent mot krona siden bunnen i sommer og vi må tilbake til juni 2016 for å finne en svakere krone mot britiske pund. Kronesvekkelsen har hatt en positiv effekt på eksportverdien, fordi forbruker skjermes for hele eller deler av prisendringene i sin lokale valuta.

Laks

Høyst pris per kilo ble observert til markeder som Sør-Korea, Japan, USA og Vietnam. I alle disse markedene var eksportprisen over 60 kroner per kilo og mengden over 1 000 tonn. Dermed fortsetter prisdifferansen mellom foredlingsmarkedene og flyfraktmarkedene. Prisdifferansen er gunstig for oppdretterne med god biologi som evner å slakte på høy vekt.

Hvitfisk

I oktober ble kvotene for flere av de viktigste hvitfiskartene annonsert. Kvotene viser at de norske hvitfiskbestandene er i god forfatning og kvotene ble økt for både torsk, hyse og sei. Torskekvoten ble noe overraskende økt med 1,8 prosent, mens hysekvoten øker med hele 25 prosent neste år. Seikvoten i nord (nordøstarktisk sei) øker med 15 prosent.

Torskeprisen er på rekordnivåer i norske kroner og omtrent på nivået med prisene før den internasjonale finanskrisen i 2008. Hvis vi ser på eksportprisen på fryst, sløyd og hodekappet torsk økte den med 11 prosent til 39,13 kroner per kilo. Hyseprisen fortsetter på et høyt nivå til tross for urolighetene rundt Brexit og handelskrigen mellom Kina og USA. USA og Storbritannia er i dag de viktigste konsummarkedene for norsk hyse. Prisøkningen på 5,6 prosent for fryst hyse er imidlertid primært valutadrevet. Seiprisen fortsetter oppover siden «bunnen» i 2018 og eksportprisen på fryst sei var 22 prosent høyere i oktober i år enn på samme tid i fjor.

Pelagisk

Eksportprisen på fryst makrell øker til 18,60 per kilo, en økning på 15 prosent. Eksportprisen øker i takt med lavere volum og økt andel til Asia. Fraværet av det russiske markedet gjør Nigeria, Egypt, Litauen, Ukraina, Kasakhstan og Ghana til de største markedene for fryst sild, mens Polen og Tyskland fortsatt er de viktigste markedene for fryst sildefilet. Eksportprisen på fryst sild var 6,95 per kilo i oktober eller 75 amerikanske cent. Den lave prisen viser at silde er priset som et billig protein.

En svak krone bidrar til at eksportverdien holder seg på et rekordhøyt nivå. Slik vi antydet allerede i januar vil eksportverdien passere NOK 100 milliarder i desember. Framover må vi kanskje finne nye mål som rundvekt, foredlingsgrad og pris per kilo i lokal valuta for å se på utviklingen i sjømatnæringen.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

foto
Bransjeanalytiker Finn-Arne Egeness i Nordea. Foto: presse