Hadde dette være bevart, ville byen ganske sikkert vært på verdensarvlista.

For 40 år siden ble dessverre Skansegata anlagt gjennom Brosundet. Denne gata var for biltrafikk til Skateflua den gang det var ferger til alle øyene og til flyplassen. Dessuten var gata kai for fiskebåter.

Nå er der ingen ferger, og hurtigbåtforbindelsen til Nordøyane forventes nedlagt. Der er heller ingen fiskebåter fordi disse har blitt for store for denne kaia.

Så hvorfor ikke fjerne kaia og få tilbake det historiske havnebassenget – nå som premissene for Skansegata er endret?

Anlegg heller en promenade langs havnefronten for gående og med en utvidet gjestehavn og kanskje et sjøbad. Parkeringsanlegget under terreng ved Rønnebergbua bevares, og på taket anlegges en ny bilfri fest- og utstillingsplass – gjerne med en musikkpaviljong. På Dronning Sonjas plass kan det etableres et bygg som blir senter i promenaden og bykjernen, f.eks. en mathall som tidligere foreslått av undertegnede.

Ved et slikt tiltak kan Ålesund ytterligere forsterkes som turistattraksjon fordi Brosundet som ikon for byen «mangedobles». Byggene langs den påtenkte «Skansebrygga» får dessuten nytt liv med solvendte restauranter, og de nedslitte byggene, som nå står delvis tomme, kan utvikles til attraktive boliger. Rønnebergbua, en nasjonalromantisk middelalderborg i marmor, kan få nytt liv som hotell inntil en stor plass og med sjøkontakt.

Dette grepet gjør byen mer attraktiv å bruke og dermed et godt sted å bo. Ålesundet blir også et tilbud til de nye beboerne på Sørsiden, og er derfor ingen konkurrent, heller tvert imot. Løsningen er derfor bærekraftig i et langsiktig miljøperspektiv når vi må bo tettere og bruke bilen mindre.

De fleste historiske bykjerner i Europa med tilgang til sjø har allerede gjennomført slike byreparasjoner og fjernet bilene. Nå bør det være Ålesunds tur.

Forutsetningen for at dette skal kunne gjennomføres, er at Kongens gate gjenåpnes for biltrafikk. Dette fungerte før Havnegata ble anlagt, samtidig som gata var byens treffsted, så en slik løsning er akseptabel. Tungtrafikk kan dessuten ledes i tunnelforbindelsen bak fjellet. Det må også påpekes at Kongens gate som gågate ikke har vært en suksess, fordi det er for lite aktivitet.

Ulempen blir de få fjernbussene som skal gjennom Kongens gate fra bussterminalen på Skateflua. Det er derfor verdt å stille spørsmål ved om det er her terminalen skal ligge for bussene, når både hurtigbåter og ferger er vekk. Et alternativt forslag er å stille opp bussene vest for Rønnebergbua, med kjøreatkomst rundt dette bygget. Da kan dagens terminal på Skateflua fjernes slik at gangpromenaden ledes helt fram til Skansekaia uten forstyrrende biltrafikk.

Dette vil selvfølgelig koste, men en kommunal eller statlig investering for å fjerne kaia må vektes opp mot samfunnsgevinsten ved økt turisme, mer hotellvirksomhet, bedre bokvalitet i bykjernen, flere brukere av bykjernen og dermed økt omsetning i butikkene og kjøpesentrene.

Teknisk vurdert er betongkonstruksjonene for den aldrende kaia i forfall fordi armeringsjernet ruster av sjøvannet. Tiden nærmer seg altså for en kostbar reparasjon som må trekkes fra kostnadene ved nye byggetiltak. Først må kaia rives, og det skjer sannsynligvis ved å sage opp betongdekket i deler og frakte disse vekk på lektere. Deretter bygges en ny kaifront inntil byggene, og til slutt anlegges attraktive overflater i brostein samt andre overflatetiltak.

Etter en slik byreparasjon er tiden moden for at Riksantikvaren igjen kan søke om at Ålesund blir et UNESCO verdensarvsted, slik som Røros. Det er i den sammenheng verdt å sitere en avgått Riksantikvar: «Vel og bra med Røros, men det er bare byggeskikk. Ålesund er et kunstverk.»

Riv kaia og gjenskap Ålesundet!

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!