foto
Ole Øvretveit er dagleg leiar i Initiativ Vest.

«Ein seglas rundt dei store utfordringane»

Regjeringas kyststrategi vart lansert førre veke som del av eit trekløver  der også strategi for innlandet og for tettstader og mindre byar inngjekk. Noreg er ein havnasjon og kysten fortener ein strategi! Men, denne tar ikkje tak i dei store utfordringane.