«Distriktene er motor for omstilling og verdiskaping»

foto