Her snakker jeg ikke bare om enkeltpersoner, men en partiorganisasjon som hele tiden greier å dyrke frem talent som utvikler seg til å bli ledende statsmenn og -kvinner både i og utenfor Finland.

I motsetning til sitt finske søsterparti, har Trygve Slagsvold Vedum & Co flyttet seg godt ut på venstresiden av det politiske spektrum. I Finland har partiet holdt seg til sin grunntese, bunnsolid liberalkonservatisme og tradisjonelle verdier. Det meste av etterkrigstiden har partiet lagt på rundt 20 prosent i oppslutning, pluss/minus fem prosentpoeng. Stort sett har partiet vært i regjering og vært ledende i å forme den finske nasjonen. Kun nå etter to år i regjeringen med Sosialdemokratene (Arbeiderpartiet), Sosialistene og Miljøpartiet, altså de rødgrønne, har det finske Senterpartiet havnet ned mot 10 prosent oppslutning. Slagsvold Vedum & Co burde ta lærdom av dette faktum.

Divisjonsforskjell

Kontrasten er stor til det norske Senterpartiet. Det har stort sett lagt i bunnsjiktet av meningsmålingene og knapt nok hatt innflytelse på norsk politikk. Riktignok greide SP og SV å handlingslamme AP mens de satt i regjering sammen, slik at lite ble gjort. Etter åtte år hvor intet skjedde, var reformbehovet unektelig stort da Erna Solberg tok over som regjeringssjef.

Som Høyre-mann er jeg som det finske Senterpartiet liberalkonservativ, at man hele tiden må streve for forbedringer, for å beholde det man har. Uten tvil er Esko Aho den politiker av alle som jeg ser mest opp til. Flere ganger har jeg intervjuet ham, og sjeldent har jeg sett en nordisk politiker som nyter like stor respekt i utlandet.

Hva ville Esko Aho, statsminister 1991-95, ha gjort om han hadde vunnet valget i Norge i 2013, i stedet for Erna Solberg?

La oss spole tilbake i tid. Som en konsekvens av politikken Senterpartiet, Sosialistisk Venstre og Arbeiderpartiet førte, ble gjelden til norske kommuner tredoblet mens de satt sist med makten. Fra 53.2 milliarder i 2005 til hele 160 milliarder seks år etter, ifølge KS. Mange kommuner var også på ROBEK-listen da Erna tok over.

Svaret er enkelt. Aho arvet den verste politiske situasjonen vi har hatt i Norden i etterkrigstiden. Finlands viktige handel med Østblokken kollapset med Sovjetunionen og den finske økonomien var i fritt fall. Aho hev ikke bare seg selv rundt, men hele landet og skapte det moderne Finland og den teknologibaserte kunnskapsstaten vi nå kjenner. I løpet av en valgperiode reformerte han det meste, men det ble for mye for velgerne. Sosialdemokratene vant valget, men fortsatte hans reformer.

Det var forresten Aho som fikk Finland inn i EU, og partiet hans har vel nå langt mer innflytelse i Brussel enn hele Norge til sammen.

Ville Trygve Slagsvold Vedum være i stand til å gjøre det samme? I dag ser vi begynnelsen på slutten av oljealderen, på mange måter er vi i lignende situasjon som Finland var for 30 år siden. Samfunnet vårt må også reformeres og forbedres, skal vi greie å beholde velferdsgodene våre.

Den norske velferdsstaten er det aller viktigste vi har. Den gir oss grunnlaget til å være en dynamisk og konkurransedyktig kunnskapsnasjon. Vi lever av vår eksport og teknologi, uten den ingen velferdsstat, og omvendt. Derfor må vi hegne om og hele tiden utvikle den.

Reformtretthet

Undertegnede kan godt forstå at mange nordmenn er reformtrøtte, som finnene ble under Aho. Men, vi har ikke råd til å ta oss friheten til å stoppe dette arbeidet. Da skyver vi bare over problemene på våre barn. Er det en god løsning?

Det er det Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum ønsker å gjøre. Jeg kan forstå reformtrettheten, men at en normalt oppegående norsk velger ønsker seg slik strutsepolitikk, er utenfor min fatteevne. Spesielt når jeg ser hva de rødgrønne kaoskameratene har fått til – eller rettere sagt ikke fått til – i nye Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Oslo

At noen nå ønsker seg like mye rot og inkompetanse i vårt styre på nasjonalt nivå, midt i den verste pandemien vi har hatt på 100 år, er mer jeg kan begripe.

I motsetning til sitt finske søsterparti, har ikke det norske Senterpartiet noen helhetlig politikk. Det er og blir et protestparti, nå med klare populistiske trekk. Forrige gang det nådde slike høyder på meningsmålingene, var under saken om EU-medlemskap.

Ikke ett sekund tror jeg det er politikken til Senterpartiet som fenger, men derimot evnen til å kanalisere misnøyen til reformtrette velgere. Eller sagt på en annen måte: Senterpartiet har alt å takke Erna Solberg for og reformene hun har gjennomført.

For uten dem hadde Senterpartiet lagt og vaket rundt sperregrensen som vanlig, og med god grunn. Kanskje Trygve Slagsvold Vedum & Co heller skulle ha tatt lærdom av politikken og suksessene til sine finske partivenner og vært ledende og proaktiv i stedet for reaksjonær og bakstreversk?

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!