foto
Fylkesveg 60 indre Hornindal, også kalla Norges lengste samanhengjande berg- og dalbane. Foto: Bengt Flaten, Fjordingen

«Indre stamveg»