foto
Eg har difor stor tru på at meldinga om arbeidslivsrelevans blir vedtatt, men det blir meir spennande om meldinga blir følgt opp med tiltak og løyvingar som gir synlege resultat, seier Johann Roppen. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix

«Arbeidslivsrelevans i høgare utdanning»