foto
Opplevingar som dette er ikkje lett å gløyme. (Faksimile frå Sunnmørsposten)

«Måtte det bli meir enn lovnad»