Opplevingar som dette er ikkje lett å gløyme. (Faksimile frå Sunnmørsposten)

«Måtte det bli meir enn lovnad»

Vi har høyrt det før. Mange gongar før. Igjen blir vi fortalt at det nærmar seg bygging av ny fylkesveg 60 gjennom Hornindal.