Leder 2. august:

«Dårlige veger berger ikke klimaet»

Standard Vegene på Vestlandet er ofte dårlige og svingete.  Foto: Johan Behrentz

Leder

SV mener at den store utbyggingen av veger er en feilinvestering, og bør stoppes. Partiet mener rett nok at vi bør foreta utbedringer, men at vi av hensyn til klimamålene må hindre at kapasiteten på vegene økes.

Hensynet til klimaet er viktig, og satsingen på gode kollektivløsninger rundt de store byene bør styrkes kraftig. Vi løser imidlertid ikke klimakrisa ved å sørge for at vi har Europas dårligste vegnett. Det veit de som har sett hele landet.

Her finner du flere av Sunnmørspostens ledere!