Leder 21. september 2016

«Ålesund kommune har tatt dialogen om byutvikling ett steg nærmere innbyggerne»

EKSPERIMENT Den midlertidige gateterminalen.   Foto: Staale Wattø

Leder

Ålesund kommune har tatt dialogen om byutvikling ett steg nærmere innbyggerne. I forbindelse med Europeisk mobilitetsuke har det blitt bygget en midlertidig gateterminal i sentrum, og byutviklerne har også flyttet ned på gateplan.

Så langt ser dette ut til å ha gitt en ny, positiv giv for dialogen om byutvikling. Dette bør både Ålesund og andre lære av. Tida da dialogen med utbyggerne besto i at planer ble lagt ut i rådhusresepsjonen for gjennomsyn, bør være forbi.

DEBATT Nå kan du si din mening om byutvikling i Ålesund - klikk på bildet og delta i debatten.