Leder:

«Spennende satsing på framtidig næringsliv»

Gode ideer er gull verdt og kan være spiren til spennende bedrifter, arbeidsplasser og ny verdiskaping som styrker regionens attraktivitet. Ideer trenger imidlertid næring og drahjelp for å vokse.

SPREKT: Satsingen til Lars B. Giskeødegård, Ante Giskeødegård, Kaj Westre og Anja Solevågseide kan gi ny giv for innovasjon og gründerskap i regionen.  Foto: Nils Harald Ånstad

Satsing på innovasjon og gründerskap er høyst nødvendig

Leder

Derfor er planene om et innovasjonshus i Ålesund en knakende god nyhet.

Her kan personer med gründerdrømmer få muligheten til å møte likesinna, bli en del av et miljø der de både kan hente impulser og bryne seg mot andre.


Ålesund:

Investorer ruster opp Idungården for 80-100 millioner kroner

Det nystartede selskapet Pir Cowork skal gjøre den sju etasjers høye bygården til en innovasjonshub.

Her kan oppstartsbedrifter møte ny kompetanse og kapital, bli kjent med virkemiddelapparatet og ta de første stegene mot å etablere levedyktig næringsvirksomhet. Her kan mennesker med produkt- og bedriftsideer bli gründere og her kan nytt entreprenørskap vokse fram.

Initiativtakerne til innovasjonshuset Pir Cowork presenterte sine planer offentlig i går. Idungården i Ålesund med sine 4.000 kvadratmeter skal skapes om til en kreativ, levende hub for gründere, frilansere og bedrifter.


Jubel for million-satsing i Idungården:

Innovasjonshus på 4000 kvadratmeter

– Pir Cowork skal gjøre de 4000 kvadratmetrene i Idungården til et pulserende innovasjonshus midt i sentrum av Ålesund.

Her får de en arena der de kan dele kunnskap og tjenester samtidig som de kan samarbeide på tvers av bransjer. Investorene bak prosjektet har planer om å bruke mellom 80 og 100 millioner kroner på å få dette til.

Ideen er ikke unik. Slike rugekasser i ulike varianter har blitt etablert flere steder i Norge de senere årene, og internasjonalt har dette vært en trend lenge. For Ålesund og Sunnmøre er likevel en satsing i et slikt omfang betydelig, og har potensial i seg til å skape ny giv og store ringvirkninger.

Den sunnmørske gründerånda har vært i ferd med å bli bare en myte. Målt i gründerskap og i statistikkene over nyetableringer har regionen blitt mer gjennomsnittlig med åra. Tiden da en helt ny møbelindustri eller verkstedsindustri vokste seg ut fra kjellere og bygdesmier er i ferd med å bli historie.

Satsing på innovasjon og gründerskap er høyst nødvendig.

Visst finnes det tilbud til gründere også i dag, men det gjelder å skape flere, sterke arenaer. Derfor fortjener initiativtakerne til Pir Cowork solid applaus med på vegen.

Om flere enn disse gjorde en innsats for å tilrettelegge for å la nye ideer vokse til nye bedrifter, ser framtida for regionen lys ut.