Barneidretten må være et fristed uten alkohol

Norges idrettsforbund har tydelige regler som slår fast at barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø.

IDRETTSGLEDE: Det er positivt at mange idrettslag utarbeider alkovett-regler for voksne som deltar på turneringer for barn og unge.  Foto: NTB/Scanpix

Det er viktig med et klart regelverk som blir respektert

Leder

Trenere, ledere og utøvere skal ikke nyte alkohol når de er sammen med unge utøvere, men framstå som gode forbilder.

Det er viktig med et klart regelverk som blir respektert, slik at barneidretten blir ei frisone uten alkohol.

En undersøkelse viser at 15 prosent av dem som har deltatt på idrettsarrangement for barn og unge har opplevd voksne som er berusa. Undersøkelsen ble gjennomført på vegne av alkovettorganisasjonen Av & til.

Organisasjonen samarbeider med Norges idrettsforbund og flere særforbund om klubbkonseptet «Se & bli sett», som har som formål å løfte debatten om idrett og alkohol.

Voksne som tar ansvar, drikker seg ikke berusa når de deltar på idrettsarrangement for barn og unge. Derfor er 15 prosent i denne sammenheng et høyt tall.

I en undersøkelse gjennomført blant idrettsforeldre til barn mellom fem og 18 år, svarer 81 prosent at idrettslag bør ha tydelige retningslinjer for alkoholbruk blant både trenere og foreldre som er med på turer.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

22 prosent av foreldrene mener det er greit å drikke alkohol på overnattingsturer etter at barna har lagt seg, mens 67 prosent mener at det ikke er greit.

Anslag fra Folkehelseinstituttet viser at rundt 90.000 barn har en mor eller far som sliter med alkohol, og for mange barn kan det være ekstra viktig å få oppleve fritidsaktiviteter hvor voksne er rusfrie.

Det er gledelig at mange idrettslag på Nordvestlandet har registrert seg som medlemmer i klubbkonseptet «Se & bli sett».

Medlemskap betyr at man får informasjonsmateriell og andre hjelpemidler som er nyttige i arbeidet med å utforme egne alkovettregler i klubben.

Nettopp det at idrettslag avklarer hvordan man ønsker å følge idrettsforbundets retningslinjer i praksis, kan få stor positiv betydning.

Man unngå stort sprik mellom ord og handling.

Sommer er høysesong for fotballturneringer og andre arrangement, og i barneidretten er det idrettsglede og barnas behov for trygghet som må stå i sentrum.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder