Leder 13. september:

«Tid for handling for et bedre kollektivtilbud»

Handling: Det hviler et ansvar på ordfører Eva Vinje Aurdal om å omsette ord og analyser til praktisk politikk for å bedre kollektivtilbudet i Ålesund.  Foto: Roger Engvik

Vi forventer at nye Ålesund bruker sine politiske muskler overfor fylket til å få et løft for kollektivtrafikken

Leder

Vi må slutte med synsing, sa Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal under folkemøtet om framtidas kollektivtransport i Ålesund kommune. Vi kunne ikke vært mer enig. Samferdsel er et politikkområde som engasjerer. Debatt og ulike synspunkter hører med, men på et tidspunkt må politikerne sette foten ned og gjøre ord til handling. Vi er der nå.

Og når ord skal bli til handling er det aldri dumt å legge til grunn det fagfolk faktisk mener er de beste løsningene. På denne plassen har vi vært positive til en bybaneløsning, men når prisen bikker fem milliarder kroner er det åpenbart at det ikke lar seg realisere i overskuelig framtid. Det samme ser ut til å være tilfelle med en egen bussveg. Prisen er her ikke like avskrekkende, men arealbruken og inngrepene vil bli så store til at det er vanskelig å anbefale denne løsningen.