Leder 15. september:

«De gule boksene i nye Ålesund kommune»

Det skal være lys i alle rådhus, lover prosjektleder for nye Ålesund, Astrid Eidsvik. Det høres fornuftig ut. Vi er mer bekymret for lyset i de gule boksene i Eidsviks organisasjonskart. For dette kan bli dyre bokser for den nye storkommunen.

Lys: Prosjektleder Astrid Eidsvik (t.v.) lover lys i alle kommunehusene i de fem kommunene som går sammen til nye Ålesund kommune. 

Et av målene med en ny storkommune må være at administrasjonskostnadene går ned

Leder

Boksene heter stabsfunksjoner. Her kan det bli trangt i døra når rådmenn, tekniske sjefer, personalsjefer, it-sjefer, skolesjefer og helsesjefer i fem kommuner skal inn.

Kommunale etatssjefer har solid stillingsvern og god lønn. Når fem kommuner skal slå seg sammen, blir trolig mange overflødige. Det er da store bokser for stabsfunksjoner på organisasjonskartet kommer til nytte. Det er med å skape ro i rekkene under de krevende omstillingene som det innebærer å slå sammen fem kommuner.

Men våger en ikke ta den diskusjonen nå, og i stedet finner opp all verdens stabsfunksjoner for å ha stillinger å tilby de som ikke når opp til topplederjobbene, har en samtidig sørget for å gi den nye storkommunen mer eller mindre varige høye administrasjonskostnader.

Foreløpig er dette på prosjektstadiet. Eidsvik tar i bruk ord som at strategisk ledelse skal sitte på rådhuset i Ålesund, mens ledelsen for den faktiske tjenesteyting kommunen skal drive overfor sine innbyggerne skal fylle opp kommunehusene rundt i de andre fire kommunene. Hva rådmennene som blir til overs skal gjøre, er det ingen som vil snakke om.

Det er opplagt at alle medarbeidere skal ha en skikkelig behandling når fem kommuner skal bli en. Den nye kommunen vil dessuten få god bruk for den kompetansen som i dag arbeider i kommunene. Men vi har vanskelig for å forstå at det skal innebære at alle skal ha samme typen stilling og samme lønn som de har i dag når det nye organisasjonskartet skal tegnes. Alle som i dag har leder- eller mellomlederstillinger i dagens fem kommuner kan umulig ha en suveren rett til å ha det i fortsettelsen.

Et av målene med en ny storkommune må være at administrasjonskostnadene går ned, og at det på den måten frigjøres penger til skole, helse og eldreomsorg. Skal en lykkes med det må det skje nå, ikke den dagen en sitter med overfylte stabskontorer.