Leder: «Nødvendig kur for de gode tidene»

Strammere: Finansminister Siv Jensen (Frp) legger opp til noe lavere bruk av oljepenger målt mot handlingsregelen. Det er en forsiktig justering i rett retning.  Foto: Larsen, Håkon Mosvold/ NTB scanpix

Kommunene er blant dem som vil oppleve at årets budsjetthøst blir magrere enn fjorårets

Leder

Pilene peker tydelig oppover i norsk økonomi. Da er det fornuftig av regjeringen å budsjettere noe mer forsiktig, og finansminister Siv Jensen (Frp) knepper derfor nok en gang inn noen hakk på oljepengebruken.

Ikke bare tåler vi dette, men det er helt nødvendig. Sprøyter vi over tid for mye oljepenger inn i økonomien, vil det hindre nødvendig omstilling og gjøre oss mindre rustet til å bære framtidige helse- og pensjonsutgifter. Vi må bremse bruken av oljepenger når økonomien går godt.


Jensen: I dag skinner solen igjen

I dag skinner solen igjen – på hele landet, fastslo finansminister Siv Jensen (Frp) da hun la fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

 

Debatten om statsbudsjettet handler ofte om de små postene, slik som flyseteavgift, plastposeavgift, sukkeravgift eller som i fjor, avgiftsøkning på de dyreste elbilene. I tillegg ser vi gjerne at kutt som rammer enkeltgrupper, skaper stor støy. Og for de dette rammer, er det sjølsagt viktig nok.

I det lange løp er det likevel de store tallenes tale som avgjør hvilken velferd vi kan bevilge oss framover. Derfor gjelder det å holde en stødig hånd på rattet og følsomme føtter på pedalene. De to krisene vi har vært gjennom de siste ti årene har vi vært nødt til å møte med mer oljepenger.

Nå står vi i motsatt situasjon. Igjen er investeringene i oljesektoren på veg opp sammen med produksjonen i Fastlands-Norge. Sysselsettingen øker, boligprisen er kommet seg ut av dumpa og kjøpekraften og det private forbruket stiger.

Regjeringens kutt i oljepengebruken fra 2,9 til 2,7 prosent av anslått kapital i Statens pensjonsfond utland er nødvendig medisin for å hindre press i arbeidsmarkedet og sikre nødvendig omstilling. Det er langt fra dramatisk. Budsjetteknisk snakker vi om et nøytralt budsjett som verken setter opp eller senker farten i norsk økonomi.


Dette foreslår regjeringen i statsbudsjettet

Regjeringen vil øke tallet på kvoteflyktninger, redusere sukkeravgift og beholde momsfritak på netthandel. Det går fram av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

 

Men ingen kur er uten bivirkninger, heller ikke denne. Kommunene er blant dem som vil oppleve at årets budsjetthøst blir magrere enn fjorårets. Det kan det fortsatt være god grunn til å diskutere, slik det kan være god grunn til å stille spørsmål ved andre prioriteringer på budsjettet. Det handler om fordelingspolitikk og effekt av tiltak.

Men at det er nødvendig å være forsiktig med gasspedalen, bør det ikke være noen som helst tvil om.