Leder om sjømateksport:

«Nye rekorder og nye muligheter til videre vekst»

Vokser: Verdiskapingen i norsk sjømatnæring er mangedoblet på noen tiår. Fortsatt er der store muligheter til videre vekst basert på bærekraft. Foto: NTB scanpix 

Det holder ikke å putte oljekroner på sparegrisen. Vi må sikre oss andre bein å stå på

Leder

Eksporten av norsk sjømat manglet bare en fattig milliard på å passere den «magiske» 100-milliardgrensen i fjor. Veksten har vært eventyrlig de siste tiårene. Bare siden tusenårsskiftet er fiskeeksporten mangedoblet, drevet av både økt volum og stigende priser.

Vi er verdens nest største produsent av oppdrettet laks og en ledende fiskerinasjon. I fjor ble det landet fisk til en samla verdi på 20 milliarder fra norske fiskefartøyer. Med det har norske fiskere igjen satt ny rekord. Veksten i fangstverdi har vært på nær åtte milliarder på ti år.

Slik har pila pekt jevnt oppover i lang tid, og slik kan det fortsette – om vi steller oss rett. Marine næringer har fremdeles et stort vekstpotensial. Vi er allerede i dag en av verdens fremste sjømatnasjoner, og vi har alle muligheter til å legge oss helt i tet. Men da må vi løfte sammen.

Norges velstand og våre velferdsgoder er uløselig knyttet til våre naturressurser. Ressursene fra havet har alltid vært en bærebjelke i norsk økonomi. I dag er oljeøkonomien helt dominerende, men det er en ressurs som tar slutt en dag.

Derfor må vi satse mer på andre næringer. Det holder ikke å putte oljekroner på sparegrisen. Vi må sikre oss andre bein å stå på. Minst ett av de beina må stå i dypt vann.

Med verdens nest lengste kystlinje har vi et særlig konkurransefortrinn i de havbaserte næringene. Det må vi utvikle videre. Satsing på maritimt og marint næringsliv er en forutsetning for å bevare velferden for framtidige generasjoner.

Ny rekord: Fisket for 20 milliarder kroner

Norske fiskefartøy fanget mindre torsk og makrell i 2018, men økte priser bidro til at fisken de leverte fra seg, hadde rekordhøy verdi.


Verdiskapinga i de marine næringene er spådd å kunne passere 500 milliarder i løpet av 30 år. Det viser at der er store uutnyttede muligheter. Slikt kommer imidlertid ikke av seg sjøl. Det må aktiv innsats til, ikke bare fra næringa sjøl. Næringsliv, myndigheter og forskerne må dra lasset sammen.

De marine næringene må få høgere prioritet i det politiske Norge. Det må satses mer på teknologiutvikling, forskning og næringsutvikling. Ikke minst må vi sørge for å beholde en langt større del av verdiskapingen fra de ressursene vi høster ved å øke videreforedlingen. Det er også avgjørende å løse miljøutfordringene og sikre at veksten blir bærekraftig.

Nesvik på fiskerikonferanse i Ålesund:

– Går så det griner i fiskeri

Fikseriminister Harald Tom Nesvik roste Norges Sjømatråd og eksporten av norsk sjømat, da han åpnet konferansen «Ombordfryst 2019» i Ålesund i dag.Nesvik på fiskerikonferanse i Ålesund:

– Går så det griner i fiskeri

Fikseriminister Harald Tom Nesvik roste Norges Sjømatråd og eksporten av norsk sjømat, da han åpnet konferansen «Ombordfryst 2019» i Ålesund i dag.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder