Leiar

«Vi må kunne krevje meir av naudnettet»

Veglaust: Vegen til Geirangevart denne veka stengt av skred. I ein slik situasjon blir bygda meir sårbar. Difor er det alvorleg at også naudnettet sviktar.  

No var altså ei middels vinternatt i sunnmørske fjordstrøk det som skulle til

Leder

Alt var ikkje betre før. Tvert imot. Svært mykje var dårlegare. Det gjeld også naudnettet. Naudnettet vi har i dag, er betre enn løysinga vi hadde før, men det betyr ikkje at det er godt nok. Framleis sviktar det for ofte når det trengst mest.

Denne veka skjedde det igjen. Uvêret som råka Nordvestlandet natt til mandag, stengde vegen til Geiranger, slo ut straumen og i eitt døgn var bygda utan telefon og internett – og altså naudnettet. Vi har dessverre sett slikt før.

Ordførar Jan Ove Tryggestad i Stranda reagerer, og seier dette ikkje er godt nok. Det er det ikkje vanskeleg å vere samd med. Det held ikkje å forsvare seg med at naudnettet fungerer som det skal i 99,95 prosent av tida når det fell ut nettopp når behovet for beredskap blir størst.

Geiranger og Hellesylt:

Naudnettet svikta heilt - direktoratet beklagar situasjonen

Eit aggregat utan diesel og eit tre som øydela ei telefonlinje. Dermed vart Geiranger og Hellesylt utan naudnett.


I fjor haust var det tre år sidan det digitale naudnettet vart teke i bruk i heile landet. Det tok ikkje meir enn eit par månader til den første testen der ekstremvêret «Tor» slo ut naudnettet i store område, også fleire stadar på Nordvestlandet.

Tiltak for å gjere nettet meir robust har vorte gjort, mellom anna med betre reservestraum. Likevel har det skjedd igjen, fleire gongar. I haust var det ekstremvêret «Knud» som slo til, og no var altså ei middels vinternatt i sunnmørske fjordstrøk det som skulle til. Kritikken er på sin plass.

Allereie no er arbeidet med andre generasjons naudnett starta. Regjeringa vil etablere det basert på kommersielle mobilnett. Det må vere på plass i god tid før dagens driftsavtale med Motorola går ut i 2026. Ei viktig årsak er at dagens nett ikkje legg til rette for moderne løysingar som overføring av dronevideoar og utveksling av digital informasjon.

Ei slik satsing er naudsynt, og vil kunne bidra til ein meir effektiv kommunikasjon og styrka situasjonsforståing under kriser. Samtidig er det klart at vi må stille langt større krav til oppetid og dekning enn det som dagens mobilnett har.

Eitt steg nærare naudnett på Trollstigen

Fylkesutvalet løyver pengar til å etablere naudnett-terminalar langs strekninga som er utan mobilsamband.


Vi må også kunne krevje at det nye nettet må tole meir i krisesituasjonar som uvêr og massive straumbrot enn det dagens naudnett gjer. Men vi bør heller ikkje slå oss til ro med å vente på det nye. Arbeidet med å gjere dagens nett meir robust må halde fram og styrkast.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder