Leder

«Fromme ønsker er ikke nok»

I verdenstoppen: Som norsk fiskeriminister har Harald Tom Nesvik (Frp) hele verden som «lekegrind», men fortsatt handler det meste om eksport av råstoff.  

Forklaringen er rimelig enkel. Fisken går dit den blir best betalt

Leder

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) ønsker å bli husket som fiskeriministeren som hentet råstoff tilbake til Norge, og som slik skaffet flere arbeidsplasser her. Det er et fromt ønske. Historien har vist at det krever sitt å få det til.

For Norges solide posisjon som sjømatnasjon handler fortsatt i altfor stor grad om å være eksportør av råstoff. Til tross for både vilje og ønske om å bearbeide mer av råstoffet her hjemme, blir stadig mer fisk eksportert ubearbeidet.

I fjor eksporterte norsk sjømatnæring fisk for nesten 100 milliarder kroner. Det er et fantastisk tall. Veksten i volum og verdi har vært eventyrlig. Ikke minst gjelder dette for havbruksnæringa, men også fiskerinæringa har bidratt betydelig til å styrke sjømatens betydning i norsk økonomi.

I dag er verdien av norsk sjømateksport to og en halv gang større enn bare for ti år siden. Eksporten vår tilsvarer 37 millioner måltider fisk hver dag. Ny og forbedret teknologi og logistikk sørger for at kvaliteten jevnt over aldri har vært bedre. Vi har all grunn til å være stolte av sjømatnæringen.

Men storparten av råstoffet blir altså foredlet utenfor landets grenser før det havner på middagstallerkenene der ute. Torsk sendes halve kloden rundt, og fileteres i Kina før den havner i europeiske kjøkkenbord. Det skjer til tross for at deler av norsk fiskeindustri skriker etter råstoff. Det meste av laksen foredles i andre europeiske land.

Ringnotbåt er utestengt til evig tid:

Krisemøte etter islandsk aksjon mot fire norske båter

Fiskeridepartementet skal tirsdag kveld i møte med Fiskebåt etter at fire norske ringnotbåter er nektet adgang til islandske farvann til evig tid.


Nesvik er slett ikke den første fiskeriministeren som sier han vil snu dette. Fiskeriministre fra Frp, Ap, Høyre og Sp har hatt samme mål, men grafen på presentasjonene deres peker likevel langt brattere opp på eksportvolum enn på eksport av bearbeidet råstoff.

Forklaringen er rimelig enkel. Fisken går dit den blir best betalt. Tollgrenser og høye norske lønninger er noe av forklaringen. Det lønner seg å eksportere fisken rett fra båt og merd. Det speiler seg også i at fiskere og oppdrettere stort sett har gode dager, mens fiskeindustrien sliter med marginene.

Man kan godt mane fiskerne til samfunnsansvar, men det aleine gir ikke mer norsk videreforedling. Det bør heller ikke være statens oppgave å tvinge dem. Staten må heller i partnerskap med næringa å styrke vår egen konkurransekraft, slik at det lønner seg best å foredle fisken i Norge.

Markerer status som som Norwegian Centre of Expertise (NCE):

– Vi skal produsere mer mat fra havet

På NCE Blue Legaseas klyngekonferanse torsdag 31. januar skal fiskeriminister Harald Tom Nesvik stå for den offisielle åpningen. Ambisjonene til klynga er klar: Vi skal produsere mer mat.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder