Leder:

«Må ha offensiv strategi for satsing på havvind»

I vinden: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (t.v.) og Equinors styreleder Jon Erik Reinhardsen ved åpningen av Arkona havvindpark i Tyskland i går.   Foto: NTB Scanpix

Både teknologien og industrien utvikler seg, og kostnadene vil gå ned

Leder

På kort sikt vil det ikke være god butikk å gå tungt inn i havvind langs kysten av Norge. Vi bør likevel legge en plan for en slik satsing. Havvind er en av havnæringene som vil vokse sterkest globalt framover. Den veksten må vi ta del i.

Norsk maritim industri har i løpet av det siste halve hundreåret bygget opp en solid kompetanse i offshoreoperasjoner. Denne kompetansen gir oss et konkurransefortrinn også i satsingen på havvind. Dette må vi ta vare på og utnytte.

Vi har også en langstrakt kyst og store sjøarealer som egner seg for vindkraft. Konfliktfritt er det ikke, men nettopp derfor bør vi starte arbeidet med å legge planer, utrede konsekvenser og vekte ulike interesser mot hverandre.

Vindmøllepark i Sandøy skal lage like mykje straum som alle vasskraftverka i Tafjordfjella til saman

Vil bygge vindmøller for 11 milliardar

Vindmøllene på Harøya er små samanlikna med det som no blir diskutert.


OECD regner med at havøkonomien vil dobles det nærmeste tiåret, og det vil skapes flere titalls millioner arbeidsplasser globalt. Havvind er sammen med sjømatnæringene en av næringene som vil stå for denne veksten.

Verdens økende behov for klimanøytrale, fornybare energikilder er også en viktig driver for en slik vekst. Her bør Norge også ta en klar rolle, både som oljenasjon og for å sørge for egne klimakutt. Her har også Regjeringen sagt tydelig at den vil videreutvikle en strategi for flytende vindkraft.

Derfor er det litt overraskende at olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) så klart og tydelig vender tommelene ned. I et intervju med NTB sier han at havvind aldri vil kunne konkurrere med vannkraft og landbasert vindkraft. I øyeblikket er det nok rett, men vi må evne å se framover.

Konsernsjef Rolf Fiskerstrand under åpninga av hydrogenlaben i Trondheim:

– Nå må myndighetene legge til rette

– Dette er en stor dag, sa Rolf Fiskerstrand under åpninga av hydrogenlaben ved Sintef Ocean. Laben er verdens første i sitt slag og Fiskerstrand blir første kunde.NVE mener 13 områder i Norge egner seg til vindkraftutbygging

Trekker fram ni kommuner på Sunnmøre og Nordfjord

NVE anser 13 områder som egnet for å opprette vindkraftanlegg i Norge. Områdene ligger i alle fylker utenom Oslo, Oppland, Troms og Akershus.


Både teknologien og industrien utvikler seg, og kostnadene vil gå ned, slik vi også har sett det på landbasert vindkraft. Landbasert vindkraft vil om ikke altfor lenge stå for rundt ti prosent av norsk kraftproduksjon, men vi kan nærme oss en grense for dette fortere enn vi aner.

Med fallende teknologi- og utbyggingskostnader kan derfor havvind bli et nødvendig og kommersielt lønnsomt alternativ også langs vår kyst. Vi bør stå klar i startgropa for å være klar til dette, ikke lene oss tilbake og la andre ta føringen i utviklinga av denne industrien. Det er fort gjort å tape et konkurransefortrinn og bli halsende bak alle andre.