Leder

Krevende å løse Sørsida-floken

Stopper opp: Fylkeskommunen har lagt arbeidet med Sørsida-bygget på is, et bygg som skulle gå i front for utvikling av den nye bydelen Sørsida i Ålesund. Illustr.: JaJa Architects  Foto: Illustrasjon.: JaJa Architects

En nylig friskmeldt Robek- kommune har mer enn ett prosjekt på vent. Her står flere i kø

Leder

Utbygging av Sørsida vil være et solid vitamintilskudd for Ålesund sentrum og for byen som regionalt senter. Det trenger byen og det trenger regionen. Derfor gjelder det å sikre framdrifta for planene, og ta grep når de stopper opp.

Rådmannen i Ålesund foreslår nå at kommunen skal ta heile regninga for Sørsidebygget. Det skjer etter Møre og Romsdal fylkeskommune har sagt at de ikke er i stand til å løfte opp prosjektet nå. Slik vil hun hindre at heile sørside-prosjektet havner i ei evig bakevje.


Vil øke kommunens andel med 300 mill:

Ålesund vil bygge sørsideskolen selv

Den økonomiske situasjonen til fylkeskommunen kan resultere i et rollebytte, der Ålesund kommune blir utbygger av skolen, mens fylkeskommunen forplikter seg til å bli leietaker.


På papiret kan det se ut som et genialt trekk, men det glir neppe gjennom bystyret uten motstand. Dette blir en investering på rundt 450 millioner kroner, og sjøl med forutsigbare fylkeskommunale leieinntekter er dette et betydelig løft for en kommune som nettopp ble utskrevet fra Robek-lista.


Fylkesmannen gir grønt lys – Ålesund ut av Robek

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har kontrollert årsbudsjettet og låneopptaket for Ålesund kommune i 2019.


Sørsida har vært på tegnebrettet lenge, men mye gjenstår før vi får sett den nye bydelen i glass og betong. En endelig trafikkløsning må på plass. Det samme gjelder kapital og konkrete planer fra private investorer.

Håpet har vært at Sørside-bygget skulle være katalysatoren som fikk det heile i gang. Det skulle få private utbyggere til å komme etter. Bygget skal huse videregående skole, kulturskole og teater. Fylkeskommunen skulle bygge og kommunen skulle være med som leietaker, eventuelt medeier.Før jul tråkka imidlertid fylkesrådmannen på bremsene og satte planarbeidet på vent. Fylkeskommunen har strak kurs mot Robek-lista, jobber med smertefulle kuttplaner og sliter med en stadig tyngre gjeldsbør, en gjeld som stiger kraftig med Nordøyvegen. Nå foreslår altså rådmannen i Ålesund å ta fylkeskommunens plass i prosjektet.

Sørsida er for viktig til at planene skal støve ned. Med sikre leieinntekter på plass burde også alt ligge til rette for at kommunen får handlingsrom til å ta opp det lånet som fylkeskommunen vegrer seg for eller ikke har mulighet til å ta.

Men en nylig friskmeldt Robek-kommune har mer enn ett prosjekt på vent. Her står flere i kø: Idrettshallen på Osane og nye skoler på Hessa og Emblem, for å nevne noen bare fra «gamle» Ålesund. Her kan det brygge opp til bråk.