Leder:

«Nybygg eller rehabilitering ved Kolvikbakken»

Henriette Bryn er styreleder Ålesund kommunale eiendomsselskap. Ålesundlistas Hans Kjetil Knutsen krever nå at hun går av.  Foto: Staale Wattø

Leder

Kolvikbakken ungdomsskole er et av de dårligste skolebyggene i Ålesund. Med kommunen ute av Robekk-lista maktet bystyret å finne penger til skolen. Spørsmålet som nå har oppstått er om dette var penger til å rehabilitere de eksisterende skolebygningene, eller om dette var penger til å bygge en ny skole.

Hans Kjetil Knutsen fra Ålesundlista mener styrelederen i Ålesund kommunale eiendomsselskap (ÅKE) har gått langt utover sine fullmakter når styret besluttet å rive skolen og bygge ny. Styret i ÅKE gjorde dette på bakgrunn av en ekspertrapport som slo fast at riving var en bedre løsning enn å rehabilitere den gamle bygningsmassen.


Hans Kjetil Knutsen om rivinga av Kolvikbakken ungdomsskole:

– Hun bør trekke seg, umiddelbart

Hans Kjetil Knutsen (Ålesundlista) er i harnisk over måten rivinga av Kolvikbakken ungdomsskole har blitt håndtert på. Nå krever han at styreleder Henriette Bryn i Ålesund kommunale eiendom (Åke) trekker seg.


Knutsen påpeker at spørsmålet om riving ikke har vært politisk behandlet av bystyret, og viser til et bystyrevedtak der det sto at skolen skulle rehabiliteres. På bakgrunn av det krever Knutsen at styreleder Henriette Bryn må gå av.

Dersom det er slik at ÅKE her opererer som en stat i staten og ignorerer vedtak bystyret har fattet, har Knutsen en god sak. En kommunal etat som ikke forholder seg til lovlig fatta politiske vedtak, kan ikke bystyret akseptere. Spørsmålet er om det er det som har skjedd i denne saken. Her strides partiene i bystyret.


Rivinga av Kolvikbakken ungdomsskole:

Bystyret ble tatt på senga: – Dette har ikke bystyret hørt et pip om

Nyheten om at Kolvikbakken ungdomsskole skal rives, kom overraskende på flere av politikerne i bystyret.


Når Ålesund kommune skal oppføre et nytt bygg er det en egen byggekomité som også følger saken ved siden av det kommunale utbyggingsselskapet ÅKE. Så også i denne saken. I byggekomiteen sitter folk fra bystyret, som hele veien har vært informert om at det gikk mot riving av Kolvikbakken ungdomsskole. Så er spørsmålet om det gir tilstrekkelig med informasjon til bystyret om hva som skjer. Svaret på det spørsmålet er det bare bystyret selv som kan gi.


Styreleder i Åke:

- Endelig Kolvikbakkens tur

Henriette Bryn er glad for at det nå blir nybygg på Kolvikbakken. Styrelederen i Åke er også litt forundra over enkelte reaksjoner fra medlemmer i bystyret.


Vi er usikre på om styreleder i ÅKE i denne saken har dratt fullmaktene så langt at det er grunnlag for å kreve hennes avgang. Samtidig er det åpenbart en forskjell på å rehabilitere en skole og å rive den og bygge ny. Å informere bystyret om hva styret i ÅKE hadde vedtatt, burde vært en smal sak.

Det springende punktet er likevel om det er mulig å bygge en ny skole innenfor den budsjettrammen bystyret har vedtatt. Det er det ingen som vet med sikkerhet, all den tid en ny skole ikke er ferdig prosjektert. En overskridelse av budsjettrammen vil fort kunne gå ut over andre skolebygg kommunene har ambisjoner om å gjøre noe med.

Men kan en få en splitter ny skole for samme prisen som å rehabilitere den gamle, kan ingen være misfornøyd med det.