Leder

Magert valgflesk til fylkesvegene

Fylkesveg 92 mot Tafjord. Nå får alle fylkene 100 millioner til fordeling for å utbedre veger med stor trafikk av varer til eksport.  Foto: Andreas Ødegaard

Leder

Regjeringen setter av 100 millioner kroner til utbedring av fylkesveger med særlig stor transport av varer som skal gå til eksport. Det var statsminister Erna Solberg, som sammen med samferdselsminister Jon Georg Dale, kom med budsjettlekkasjen under et møte i Bodø. Alle monner drar, heter det, men en svale gjør ingen sommer, ei heller 100 millioner strødd tynt utover det meste av landets fylkesveger.

At regjeringspartiene bruker valgkampen til å lekke ut godbitene i det ventende statsbudsjettet er ikke noe nytt. Det har regjeringer av alle partifarger gjort. 100 millioner kroner er isolert sett ikke noe lite beløp, men det er slik at når en kommer til utbedring og bygging av veger, og det er tusenvis av kilometer med fylkesveger som konkurrerer om denne potten, så kommer en ikke langt med dette. Noe løft kan en i hvert fall ikke kalle det.

Bare i Møre og Romsdal er etterslepet på vedlikehold av fylkesvegene anslått til mer enn åtte milliarder kroner. På en stor andel av disse vegen går det i dag transport av varer som skal sendes til utlandet.

Så skal en ikke glemme at det er fylkene og ikke staten som sitter med ansvaret for fylkesvegene. Det er fylkespolitikerne som står på valg mandag som er de som skal stå for prioriteringene av de nesten fire milliarder kronene som Møre og Romsdal fylke har til rådighet hvert år.

Da fylkene i 2010 tok over ansvaret for fylkesvegnettet fulgte en gigantisk regning for etterslep av vedlikeholdskostnader med som nissen på lasset. I dag bruker Møre og Romsdal omtrent like stor andel av budsjettet på veg og skole. Vi mener det ikke er forsvarlig å gjennomføre drastiske kutt innen videregående skole for å finansier økt satsing på vegvedlikehold.

Problemet er at en rekke av eksportfylkene langs kysten har havnet i en skvis mellom kraftig økte ferjekostnader og et EU-pålegg om omfattende rehabilitering av alle tunneler. Er det noen det er mye av på fylkesvegnettet i Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Nordland, så er det ferjer og tunneler.

Sett i lys av disse kostnadene er 100 millioner kroner på deling mellom 11 fylker et beløp som knapt vil telle med i vegbudsjettet. Budsjettlekkasjen fra regjeringen smaker derfor mer av valgkamp enn av vegbygging.


Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder