Leder

Nav-skandale som må få konsekvenser

Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie, NAV-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch holder pressekonferanse om retten til å ta med seg trygd til andre EØS-land har vært praktisert feil.   Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Leder

Så mange som 36 trygdemottakere er uriktig dømt til fengsel for å ha tatt med seg trygdeytelser til andre EU/ EØS-land. Det er avdekket ikke mindre en 48 uriktige dommer og sannsynligvis har flere tusen personer fått urettmessig inndratt sine trygdeytelser. Det er en skandale i NAV-systemet med store dimensjoner som nå er avdekket.


Busch: – Jeg skulle ha blitt orientert tidligere

Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier at han burde blitt orientert tidligere om trygdebedrageri-dommene som mandag ble erklært uriktige.


Det dreier seg om tolkningen av regelverket om å reise på midlertidige opphold i andre EU/EØS-land samtidig som en mottar arbeidsavklaringspenger, sjukepenger eller pleiepenger. Etter alt å dømme har NAV tolket jussen feil siden 2012. Først nå endrer de praksis.

Ifølge NAV-direktør Sigrun Vågeng dreier det seg om rundt 2.400 saker eller personer som har fått en tilbakekrevingssak som kan være feil. Det er med andre ord en omfattende skandale vi står overfor. NAV-direktøren forklarer det med en systemfeil, mens arbeidsministeren vil sette ned en uavhengig granskingskommisjon samtidig som hun varsler at hun vil redegjøre om saken for Stortinget.


Hauglie har tillit til Nav-direktøren

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) understreker at hun fremdeles av tillit til Nav-direktør Sigrun Vågeng.


Begge deler er nødvendig. Dette rammer til de grader den tilliten folk skal ha til NAV. Dette er en etat som forvalter hundretalls av milliarder kroner hvert eneste år og som fatter en lang rekke enkeltvedtak som har store konsekvenser for dem det gjelder. Det gjør igjen at denne etaten er helt avhengig av at folk har tillit til at de vedtakene som tas faktisk er riktige.

Nå viser det seg altså at det er gjort store feil over mange år. Den lengste dommen som så langt er kjent er på åtte måneder fengsel for trygdesvindel. En dom som etter det som nå kommer på bordet er feil.


Hauglie: Trygdemottakere uriktig dømt til fengsel

Flere titalls trygdemottakere er uriktig dømt for å ha tatt trygdeytelser til andre EØS-land, ifølge arbeidsministeren. Hun har fortsatt tillit til Nav-sjefen.


Arbeidsminister Anniken Haugli beklager nå overfor de som er berørt av feilene begått av NAV, samtidig som hun sier hun fortsatt har tillit til NAV-direktør Sigrun Vågeng.

Det er selvfølgelig for tidlig å gå ut samme dag som skandalen er kjent å komme med krav om at ledelsen i NAV må gå av. Men for oss framstår det som merkelig dersom ikke feil av dette omfanget får konsekvenser for de som sitter i ledelsen. Da må en i hvert fall slutte med å begrunne stadig høyere lederlønninger i offentlig sektor med at det følger så mye ansvar med jobben.

Den som sitter med det politiske ansvaret er arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Som en del av en flertallsregjering vil hun ikke bli felt av Stortinget. Hun er derimot avhengig av fortsatt tillit fra statsminister Erna Solberg. Her vil nok konklusjonene fra granskingsutvalget hun selv skal sette ned, være avgjørende.