«Må ta modigere valg»

Over evne: Fylkespolitikerne i Møre og Romsdal har utsatt nødvendige kutt lenge, og bevilget seg et høyere driftsnivå enn inntektene har gitt grunnlag for. Nå må de kutte.   Foto: Geir Strand

Leder

Møre og Romsdal fylkeskommune har levd over evne lenge. Nå må det kuttes, og kuttene må gi varig virkning. Det nytter ikke å skyve problemene foran seg mye lenger. Det må tas modigere valg.

I dag skal de tre hovedutvalgene i fylket behandle kuttforslaget fra fylkesrådmannen.

På veg til møtene blir møtt med protesterende skoleelever. Protestene på forslaget om enorme påslag i ferjebilletten har også vært massive.


Musikk, dans og drama halvert:

Elevopprør mot studiekutt

Elevrådsleder Marie Selbervik ved Fagerlia videregående skole er sint og opprørt over planlagte kutt i skoletilbudet. Nå mobiliserer elever fra flere skoler i fylket en stor gjeng som vil til Molde for å markere sin misnøye under møtet mandag.


Politikerne vil nå gjøre alt de kan for å vri seg unna så mye som mulig av de mest smertefulle kuttene. Men for hver kuttkrone de vil skåne ferjedrifta og skolene for, må de finne alternativer – i alle fall om vi skal tro dem på det de har sagt før.

For det var et samlet fylkesting som i sommer ga fylkesrådmannen i oppdrag å kutte driftsbudsjettet med 112 millioner kroner. Ikke var det på impuls heller, men et resultat av det som må være tidenes lengste behandling av en økonomiplan. Den skulle egentlig vært vedtatt før jul i 2018.


Gjelda øker mens forfallet fortsetter

Etterslepet av vedlikehold av fylkesveger, tunneler og videregående skoler øker. Det skjer mens fylket låner milliarder til nye investeringer.


I dagens møter kommer ikke noe alternativ med to strek under svaret, men utvalgspolitikerne må peke på konkrete alternativer. Så langt er Frps forslag om å droppe utviklingsmidler til byene og penger til opera i Kristiansund vært nærmest noe slikt.

Dette vil kunne gi drøyt 60 millioner i besparelse neste år. Det er helt sikkert også politikere som ønsker å utsette mer av vedlikeholdet på både skoler og veger.


Møre og Romsdal

Styrer mot norgestoppen i dårlig økonomi

Møre og Romsdal konkurrerer med Hordaland om å ha den dårligste fylkesøkonomien. Mye tyder på at Møre og Romsdal drar i land seieren i løpet av året.


Problemet er imidlertid at alt dette i hovedsak er «korte penger» uten et snev av omstilling i seg. Uten kutt som drar ned drifta på mer varig basis, vil fylkeskommunen bare skyve problemene foran seg. Tjenestetilbudet må ned, om enn ikke så dramatisk som fylkesrådmannen legger opp til.

Skal man unngå det, er det nødvendig å grave djupere i fylkeskommunens administrasjonskostnader. Skolestrukturen bør heller ikke være fredet, slik både flertallskoalisjonen og Frp har bundet seg til. Så må man gå kritisk gjennom kjekt-å-ha-lista i alle sektorer.


Kommentar om offentlige kutt i fylket:

Når kommer ferjeopprøret?

Husker du sommerens bompengeopprør? Tenk deg at politikerne hadde svart på det med å øke takstene med 75 prosent.


Det nytter ikke å løse floken med bare å plukke fruktene på de nederste greinene, særlig ikke når flere av disse uansett er i ferd med å falle ned av seg sjøl. Partier som inntar en nesten gammeltestamentlig holdning om at det skal ikke krummes et eneste hårstrå på dagens tjenestetilbud, vil havne i samme leie smørja til neste høst.