«Slipp kvinnene fram»

Idéer: Det er ikke mangel på idéer eller lyst til å starte for seg sjøl at vi har så mange færre kvinner enn menn blant norske gründere.  Foto: NTB Scanpix

Vi trenger flere nyetablerere enn det vi har i dag. Vi vil også tjene på en bedre kjønnsbalanse i de enkelte gründerteam

Leder

Gutta stikker av med nesten all risikokapital til norske oppstartsbedrifter. Fint for dem kanskje, men ikke like bra for utviklingen av et nytt, norsk næringsliv. Vi må gi kvinnelige gründere mer plass.

Norge trenger gründerne, og vi trenger flere av dem. Mennesker som våger kaste seg ut i det, satse på en idé og skape noe sjøl er særlig viktige i en tid med stort behov for omstilling og nyskaping. De driver utviklingen framover, og bidrar til å trygge framtidig verdiskaping, sysselsetting og velferd.

Vi har derfor ikke råd til å gå glipp av et stort antall gründere fordi de har «feil» kjønn.


«Investormatch»:

Skal koble investorer og vekstbedrifter fra hele Sunnmøre

ÅKP og Nordea går sammen og etablerer en ny møteplass for investorer og vekstselskaper.


Ifølge en rapport fra investeringsselskapet Unconventional Ventures ble det i fjor skutt inn 2,5 milliarder kroner i risikokapital i norske oppstartsbedrifter. Hele 80 prosent av denne kapitalen gikk til gründerteam som besto av kun menn. Litt mindre enn hver femte krone gikk til team med både kvinner og menn, mens bare to prosent gikk til bedrifter med bare kvinnelige gründere.

Dette er en skeivfordeling som verken er naturlig eller fornuftig. Undersøkelser viser at det er omtrent like mange kvinner som menn som ønsker å starte for seg sjøl. Dessuten viser statistikken at bedrifter med kvinner som gründere har en større overlevelsesevne enn de som blir startet av menn.


Hva med fargen?

Pir vil prege bybildet

Rådmann i Ålesund sier ja til at Idungården kan rives, for å gi plass til helt nye Pir. Hvordan den planlagte terrakottafargen blir seende ut i virkeligheten, er et av spørsmålene som må avklares først.


Det er ikke mangel på lyst, idérikdom eller evner som gjør at det er så langt mellom de kvinnelige gründerne.

Hadde vi hatt like mange kvinner som menn blant etablererne, ville vi hatt et tilskudd av nær 50.000 flere nye bedrifter årlig. Nå er ikke et så stort antall noe mål i seg sjøl, men vi trenger flere nyetablerere enn det vi har i dag. Vi vil også tjene på en bedre kjønnsbalanse i de enkelte gründerteam.

Det er ikke nødvendigvis noen enkel løsning på dette. Skeivfordelingen bygger både på fastgrodde kjønnsroller, myter og strukturer som styrer handlingsmønstre helt fra skole og utdanningsvalg til langt inn i finans- og kapitalmiljøene.


Stor interesse for konferansen «Damene først» i regi av Næringsforeningen Ålesundsregionen

- Vil lokke unge kvinner hjem igjen

– Vi har inntrykk av at svært mange kvinner ønsker å starte opp for seg selv. Men de må tørre å vise seg fram.


Unconventional Ventures rapport viser blant annet at investorer både krever mer data og overtalelse før de sier ja til å investere i kvinnelige gründere.

Det vil ta tid å endre dette, men det betyr bare at vi må trappe opp innsatsen raskere. Vi må styrke rammebetingelsene for gründere generelt, og så må vi følge opp med målrettede tiltak for kvinnelige gründere. Det må starte allerede i skolen.

Vi har ikke råd til å la være.