Sunnmørsposten meiner:

Kan gjere meir for å hindre sjølvmord

Forebygge: WHO ber verdas land om å skjerpe innsatsen for å forebygge sjølvmord. Også Norge har en lang veg å gå på dette området.  Foto: Frank May/ NTB Scanpix

Leder

Kvar veke tar meir enn ti menneske i Norge sitt eige liv. Globalt er sjølvmord ein av dei viktigaste dødsårsakene blant yngre vaksne. Meir må og kan gjerast for å få tala ned. Større openheit er ein god start.

I døgnet etter at det vart kjent at forfattar og tidlegare ektemann til prinsesse Märtha Louise, Ari Behn (47), hadde teke livet sitt, var pågangen til hjelpetelefonane stor. Det syner at mange slit med sjølvmordstankar, og at openheit kan føre til at dei lettare søkjer hjelp.


Ari Behns familie takker for støtten: – Varmer å se at Ari har betydd så mye for så mange

Dagen etter at Ari Behn gikk bort 47 år gammel, takker familien hans for alle kondolansene og hilsenene.


Heldigvis er det i dag blitt meir vanleg å omtale og snakke om sjølvmord enn det var berre for få tiår sidan, men enno er temaet i altfor stor grad er omgjerda av tabu. Difor er openheit viktig, og det står stor respekt både av Behn sin nære familie og Slottet for at dei vel å vere så opne midt i tragedien.

Sjølvmord kan forebyggast, men vi må altså ha mot til å vere opne om det. Mange som prøver å ta sitt eige liv har ofte bore sjølvmordstankane åleine i lang tid, utan å fortelje det til nokon.


Ett selvmord per 40. sekund i verden

Mellom 500 og 600 personer begår selvmord i Norge hvert år. To av tre som tar livet sitt, er menn, og median alder er 47 år, ifølge Folkehelseinstituttet.


Å fjerne tabu kan senkje terskelen for å søkje hjelp. Det kan også gjere det lettare for andre å stille opp for å hjelpe. Ein treng ikkje vere psykiatar eller psykolog for å syne at ein bryr seg, for å vere ein som lyttar. Når der først er openheit, er dette det første grunnlaget finne løysingar.

Det gjeld ikkje berre på det individuelle plan.


Erna Solberg endrer nyttårstalen etter Ari Behns selvmord

Statsminister Erna Solberg endrer nyttårstalen etter at forfatter og kunstner Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag.


Vi må også løfte temaet fram i den offentlege debatten. Årleg døyr snart seks gongar så mange på grunn av sjølvmord som av trafikkulykker. Kampen for å forhindre sjølvmord får likevel på langt nær like stor merksemd som arbeidet med å hindre trafikkulykker. Her må ei sterkare prioritering av psykisk helsevern til.

Om meir openheit senkar terskelen for å søkje hjelp, må vi samstundes syte for at terskelen for faktisk å få profesjonell hjelp også blir senka. Då må kapasiteten også hos helsesøstre, psykologar og psykiatriske poliklinikkar verte betre.


Kongeparet mottok meldingen om Ari Behns bortgang med stor sorg

– Det er med stor sorg Dronningen og jeg har mottatt budskapet om Ari Behns bortgang, sier kong Harald og dronning Sonja.


Sjølvmord og trafikkdødsfall er dessutan begge komplekse tema, og vi må ha breidde i tiltaka for å få gode resultat. Ei enkelt tilnærming kan ikkje åleine ha avgjerande verknad. Tiltak i helsevesenet må ha støtte frå tiltak frå sektorar som blant anna arbeidsliv, utdanning og skule, politikk og media.

Tankar om sjølvmord er inga privatsak. Ingen skal trenge å vere åleine om dei.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder