Sunnmørsposten mener:

«Lytt til myndigheten og vask hendene»

At folk lytter til folkehelseinstituttet anbefalinger blir viktig for å bekjempe videre spredning av koronaviruset. Her områdedirektør Geir Bukholm (t.v.) og avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.   Foto: Terje Bendiksby

Leder

Nyhetsbildet flommer over av saker om hvordan spredningen av koronaviruset utvikler seg. På sosiale medier kan vi se hvordan folk tolker det de ser og hører. At dette skaper frykt er ikke rart.

Det vil alltid være skremmende når vi står overfor et virus vi ikke har vaksine mot, og som sprer seg som dråpesmitte mellom mennesker. Men det er også i slike situasjoner vi må legge konspirasjonsteorier og overdrivelser bort, og forsøke forholde oss nøkternt til det som fagfolkene forteller oss.

Alt tyder på at norske helsemyndigheter så langt har kommet med en rasjonell og fornuftig respons på den mulige faren vi står overfor. Budskapet er at på den ene siden synes ikke viruset være særlig farlig for det store flertallet av befolkningen. Videre er det høyst usikkert hvor mange som vil bli smittet. På den andre siden må helsemyndigheten ta høyde for at smittespredningen gitt det verste utfallet kan bli omfattende, og at korona-sjuke som følge av det vil legge beslag på en betydelig del av den samla kapasiteten vi har i helsevesenet.

Med andre ord, vi må forsøke ha to tanker i hodet samtidig.

Helsevesenet har en viss erfaring med denne typen virusspredning. De siste 10-årene har vi hatt både SARS-virus og den såkalte svineinfluensaen. Begge disse utbruddene klarte verdens helsemyndigheter å få under kontroll.

Når vi nå ser hvordan børsene verden over stuper, varestrømmer truer med å stoppe opp og folk dropper å reise på ferie, forteller det litt om hvor sårbare vi er når en får denne typen sjukdomsutbrudd. I globaliseringens tidsalder er vi avhengig av mennesker, varer og tjenester flytter seg over store avstander. Det gjorde at det tok bare tre måneder fra at dette viruset oppsto på et dyremarked i Wuhan-provinsen i Kina til det er her i Norge. Brakt hit sannsynligvis via Italia.

Litt avhengig av hvor lenge det går før en klarer å få situasjonen under kontroll, så vil dette ikke bare true mennesker, men også mange bedrifter og arbeidsplasser. Reiselivet, oppdrettsnæringen og flybransjen merker det allerede.

I denne situasjonen kan hver og en av oss gi vårt bidrag. Det dreier seg om så enkle ting som å vaske hendene ofte og grundig. Hoste inn mot armhulen og ringe fastlegen om vi føler oss dårlige. Dersom vi i tillegg lytter til og opptrer i henhold til nye anbefalinger som måtte komme fra helsemyndigheten, er oddsene for at dette vil gå helt fint ganske så gode.