Sunnmørsposten mener:

«Må bli mer enn en krangel om tall»

Iskanten: I dag legger regjeringa fram forvaltningsplanen som blant annet skal avgjøre hvilken plass petroleumsnæringa kan få i det sårbare Barentshavet.  Foto: NTB / Scanpix (illustrasjonsfoto)

Leder

Oljenæringa sin plass og handlingsrom i Barentshavet blir ikke aleine avgjort av kampen om hvor iskanten skal gå. Det vil være mye viktigere hva grensa betyr enn hvor den går.

En høylydt krangel om hvor iskanten skal gå, må ikke få lov til å overskygge de virkelige utfordringene i disse sårbare havområdene.


Medium: Iskantløysinga til regjeringa er klar

Regjeringa skal ha landa på eit kompromiss om kvar den omstridde iskanten skal gå. Opposisjonen og miljørørsla reagerer på at faglege råd ikkje blir følgde.


Langt viktigere enn å krangle om iskanten skal flyttes eller ei, er hvilke kjøreregler som skal gjelde.

I dag skal regjeringa legge fram en ny forvaltningsplan for oljenæringa. Det utløser politisk bulder og brak. Frp vil trekke støtten til Erna Solberg om iskanten flyttes sørover. Trolig er det nettopp regjeringa foreslår. Det vil særlig Venstre forsøke å feire som en seier.


Siv Jensen truer med regjeringskrise i striden om iskanten

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen truer med å trekke støtten til Erna Solberg (H) som statsminister hvis iskanten flyttes sørover.


Begge trommer imidlertid på tomme oljetønner. Ikke vil iskanten velte regjeringen. Ikke er det noen brakseier for miljøet eller fiskeriinteressene heller.

Uansett vil dette lande som et kompromiss i et noe uklart farvann mellom politikk og faglige råd. Det er innholdet i dette kompromisset som virkelig betyr noe, ikke akkurat hvor grensa går.


Sterke reaksjoner på regjeringens iskantløsning

Regjeringen skal ha landet på et kompromiss om hvor den omstridte iskanten skal gå. Opposisjonen og miljøbevegelsen reagerer på at faglige råd ikke blir fulgt.


Grensa for dagens iskantsone går der det er 30 prosent sannsynlighet for is i april, basert på satellittobservasjoner over noen år. Oljenæringa og de som har gitt oljefaglige råd, vil beholde ei slik grense.

Næringa har ikke noe brennende ønske om å flytte den lenger nord, slik Frp vil. Den vil heller ha forutsigbarhet og ro.

Havforskerne og andre som har gitt miljø- og fiskerifaglige råd, vil flytte iskantsona sørover. De vil ha den der det er bortimot garanti for helt isfritt hav, nærmere bestemt en isfrekvens på 0,5 prosent.


Arbeiderpartiet åpner for å slå hull på iskanten

Et vedtak om å trekke iskanten sørover er ikke nødvendigvis et nei til oljeaktivitet lenger nord, mener Aps Espen Barth Eide.


Regjeringa lander trolig et sted midt mellom. Lekkasjene forteller at dens tall er 15 prosent isfrekvens. Slik forsøker den å bygge bru både innad i regjeringen og mellom miljø, fiskeriinteresser på den ene sida og oljenæringa på den andre.

Da går startskuddet for et politisk basketak om hvor iskanten skal gå.

Sjølsagt kan dette være en viktig debatt, men det er synd om vi ender opp om en debatt om symboler.Enda viktigere enn hvor vi legger grensa for iskantsona, er debatten om hvilke kjøreregler som skal gjelde i området.

Skal iskanten være et forbudsskilt som stopper all petroleumsaktivitet, eller er det bare et varselskilt som stiller krav om særlig aktsomhet. Og blir det siste konklusjonen, hvilke regler skal gjelde da?

Resultatet av den debatten avgjør hvordan vi forvalter disse sårbare områdene. Derfor bør den handle mest om det.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder