Sunnmørsposten mener:

«Trenger flere treffsikre tiltak»

Finansminister Jan Tore Sanner (H) bør ha verktøykassa klar med forbedra tiltak for å møte konsekvensene av nye, strengere smitteverntiltak.  Foto: Heiko Junge/ NTB Scanpix

Leder

Bedringen i økonomien kjører langs en smal og svingete veg. Det skal ikke veldig mye til før hjulene er nede i grøfta igjen. De økonomiske krisetiltakene som skal hindre konkursras og tap av arbeidsplasser må derfor forlenges og forbedres.

Regjeringens pressekonferanse om korona-situasjonen i går, er en kraftig påminnelse om hvor skjør framgangen er.

På samme måte som vi må skjerpe oss for å hindre at smitten på ny kommer ut av kontroll, må vi skjerpe den økonomiske kriseberedskapen.


Sanner frykter mer varig krise ved ny smittebølge

En ny smittebølge vil kunne gi en mer langvarig økonomisk krise, advarer finansminister Jan Tore Sanner (H) før møtet med nærings- og arbeidslivet onsdag.


Sjøl om arbeidsledigheten har falt svært mye siden de verste ukene i april, er den fortsatt urovekkende høy. Sjøl om gladsakene i næringslivet og økonomien generelt har kommet tettere enn vi trodde da krisepakkene ble rullet ut, er ennå ikke situasjonen under kontroll.

De siste dagene har land etter land lagt fram dramatiske tall for den økonomiske tilbakegangen de siste månedene. Tall fra Sverige, USA og Tyskland viser tilbakegang mellom åtte og ti prosent for siste kvartal. Storbritannias BNP falt med hele 20,4 prosent fra første til andre kvartal.

Dette er historiske tall.

Prognosene tyder på at det ikke vil se like beksvart ut når de neste BNP-tallene legges fram. De fleste spådommene peker på en raskere innhenting av økonomien enn ventet.


Tre av ti reiselivsbedrifter planlegger oppsigelser

I en ny medlemsundersøkelse fra NHO svarer 28 prosent av reiselivsbedriftene at de har planer om oppsigelser som følge av koronautbruddet.


Det er imidlertid ikke noe vi kan ta for gitt.

Helsedirektoratet opererer i dag med tre ulike scenarioer for smitteutviklingen: Oppblomstring av lokale utbrudd som vi klarer å slå tilbake, en nasjonal smittespredning som setter helsevesenet under nytt press og ett der den globale smittespredningen forverres betydelig.

Vi er i dag i det første av disse tre scenarioene. Vi kan fort komme over i det andre.


Britisk økonomi krympet med over 20 prosent

Koronakrisen har rammet Storbritannia knallhardt. Landets økonomi krympet med 20,4 prosent i andre kvartal, men juni-tallene gir grunn til gryende optimisme.


Da er det ikke bare helsevesenet som settes under nytt press.

Regjeringa var rask på avtrekkeren med sine økonomiske krisetiltak i vår. Økt koronasmitte og flere lokale covid19-utbrudd viser at det er altfor tidlig å sikre børsa. Tvert imot så er det nødvendig å finstille siktet for å gjøre dagens og framtidige tiltak enda mer treffsikre.


Europakartet blir rødere og statsministeren ber nordmenn gjenfinne dugnadsånden

Erna Solberg (H) strammer inn på reiser til flere land og oppfordrer nordmenn til å jobbe sammen mot koronasmitten for å hindre at den kommer ut av kontroll.


Partene i arbeidslivet hadde i går møte med finansministeren, arbeids- og sosialministeren og næringsministeren for å drøfte koronasommeren og situasjonen de nærmeste månedene.

Ett av kravene fra partene i arbeidslivet er at permitteringslengden blir forlenget til 52 uker.

Regjeringen har lovt å ta stilling til dette spørsmålet i begynnelsen av august. Slik smittesituasjonen er nå, er det ingen grunn til å utsette dette til vi står med ene hjulparet i grøfta – eller til stortingsflertallet må tvinge det gjennom.


Kraftig økonomisk nedgang i Sverige i andre kvartal

I Sverige falt bruttonasjonalproduktet (BNP) med 8,6 prosent i andre kvartal, viser foreløpige tall fra svenske myndigheter.