Sunnmørsposten mener

«Kommunen må stille klare krav for å støtte en rettssak»

Ordfører Eva Vinje Aurdal, varaordfører Vebjørn Krogsæter på veg til møte med representanter for Motvind Norge og Nei til vindkraft på Haramsøya. Vi mener kommunestyret i Ålesund må tenke seg nøye om før de fatter et vedtak om å støtte en rettssak med en halv million kroner.  Foto: Marius Simensen

Skal kommunen gi økonomisk støtte til vindkraftmotstanderne må det i hvert fall stilles krav om at alle ulovlige aksjoner stoppes umiddelbart

Leder

Det kan være fornuftig å få prøvd vindkraftkonsesjonen som er gitt på Haramsfjellet rettslig. Så betent som denne saken er blitt kan det være nyttig å få en domstol til å gjennomgå konsesjonen på nytt. Men går Ålesund kommune inn med penger, beveger de seg inn i flere problematiske avveininger.

Skal kommunen gi økonomisk støtte til vindkraftmotstanderne må det i hvert fall stilles krav om at alle ulovlige aksjoner stoppes umiddelbart, og at utfallet av behandlingen i rettsapparatet respekteres av alle parter.Det er Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal som står bak forslaget om at kommunen skal stille en halv million kroner til disposisjon for aksjonsgruppa Nei til vindkraft på Haramsøya sine planer om å få en rettslig prøving av den gitte vindkraftkonsesjonen. Høyres gruppeleder Dag Olav Tennfjord har prinsipielle betenkeligheter med å støtte forslaget. Det forstår vi.

Å bruke fellesskapets midler til å støtte en privat aksjonsgruppe er noe som skjer ytterst sjelden, noe også Aurdal erkjenner.

Det gjør ikke saken bedre når generalsekretær i organisasjonen Motvind Norge, Rune Haaland, tar i bruk en form for krigsretorikk når han beskriver hvordan kampen mot vindkraftutbyggingen på Haramsfjellet skal føres videre. Haaland snakker om å rekruttere folk som «kanonføde» og videre om at en skal opprette «hjemmestyrker». Dette er en forkastelig språkbruk som vi forventer at de som står i spissen for demonstrasjonene på Haramsøya tar avstand fra.Skal kommunen gå inn må de etter vårt syn få klare forsikringer om at aksjonene opphører, og at rettens kjennelse blir respektert også om resultatet ikke skulle bli i samsvar med det vindkraftmotstanderne kjemper for.

Vi har respekt for at folk tar i bruk sivil ulydighet i noen saker. Det er en viktig sikkerhetsventil i vårt demokrati, men det finnes grenser for hvor langt den sivile ulydigheten kan strekkes.


Vindkampen på Haramsfjellet

Varsler rettssak som siste utveg

De som kjemper mot vindturbinene på Haramsfjellet erkjenner at det kun er en beslutning i domstolen som kan stanse arbeidet med vindkraftverket.


Det er definitivt problematisk når et offentlig forvaltningsnivå som en kommune går inn med økonomisk støtte til en organisasjon som utøver sivil ulydighet. At saken i tillegg ikke er skikkelig utredet før den legges fram for kommunestyret, gjør det ytterligere problematisk.

Her bør de folkevalgte i Ålesund kommune tenke seg nøye om før de fatter et vedtak