Sunnmørsposten mener:

Nytt regjeringskvartal må på plass

Dyrt: Y-blokka er revet for å gjøre plass til det nye regjeringskvartalet til en anslått kostnad på 36,5 milliarder kroner.  Foto: Berit Roald, NTB

Leder

Et nytt regjeringskvartal kan komme til å koste mer enn 36 milliarder kroner. Et voldsom beløp der det er grunn til å gå nøye til verks for å se om det er mulig å redusere kostnadene. Men det må ikke være til hinder for at arbeidet fortsetter slik at vi innen tidsfristen har nye lokaler til det sentrale statsapparatet på plass.


Bøhler: Ja til Ullevål, nei til regjeringskvartal

Jan Bøhler sier den viktigste saken for Sp i Oslo er å bevare Ullevål og begrense utbyggingen av regjeringskvartalet.


Prisen tatt i betraktning er det ikke unaturlig at det blir en debatt om det er behov for å samlokalisere alle departementene. Men derifra til nærmest å gjøre bygging av nytt regjeringskvartal til en sak om unødvendig bruk av offentlige penger, er lettvint.

I årene etter terroren 22. juli 2011 var det bred politisk enighet om at en av sikkerhetshensyn burde samle alle departementene når regjeringskvartalet skulle gjenoppbygges. Det er ikke noen ved den sikkerhetsmessige situasjonen som tilsier at dette ikke er like relevant i dag.


Frp vil stanse byggestart for nytt regjeringskvartal

Det nye regjeringskvartalet kan komme til å koste opptil 36,5 milliarder kroner. Nå vil Frp be regjeringen finne billigere løsninger.


Men det er åpenbart at den politiske vinden har snudd. Flere av partiene i opposisjonen forsøker å få denne saken til å framstå som en kamp by mot land. At det dreier seg om råflotte kontorer i Oslo sentrum satt opp mot behovene som finnes i resten av landet.

Senterpartiet og Frp konkurrer nærmest om å være mest imot det nye regjeringskvartalet. Arbeiderpartiet har begynt å melde seg på. Sp stilte som krav til de første planene at deler av de nye regjeringskontorene skulle bygges i tre, deretter støttet partiet fagforeningens krav om at de ansatte skulle få egne kontorer. To tiltak som begge ville ha økte både prisen og størrelsen på prosjektet. Nå synes dette å være glemt.


Bygging av nytt regjeringskvartal kan starte i 2021

Byggingen av nytt regjeringskvartal kan starte neste år med en bevilgning på 1,3 milliarder kroner. Rammen for første byggetrinn er 20,5 milliarder kroner.


Vi er sterke tilhengere av at nye direktorat blir etablert utenfor det sentrale østlandsområdet. En bør også legge langt mer trykk på arbeidet med å flytte eksisterende statlige arbeidsplasser ut av Oslo.

Men det står ikke i motsetning til at selve departementene må ha sine kontorer i Oslo og i nærheten av Stortinget. Det har med hele vår styringsform å gjøre.

Kravene til sikkerhet gjør at det blir dyrt. At en ser på mulighetene til å redusere omfanget av utbyggingen med tanke på å redusere kostnadene, er rimelig. Det kan dreie seg om muligheten for at noen av departementene, utover Forsvarsdepartementet som heller ikke nå er ment å bli samlokalisert med de andre, kan ha sine egne plasseringer uten at kravene til sikkerhet blir redusert.


Forkjemperne for Y-blokka tapte i lagmannsretten

Støtteaksjon for å bevare Y-blokka fikk ikke Borgarting lagmannsretts medhold i kravet om midlertidig forbud mot demontering av kunstverk og riving av bygget.


Nå har store deler av det som var regjeringskvartalet i snart 10 år stått som et sønderbombet symbol på uhyrlighetene som fant sted i juli 2011. Da er det på høy tid å få det gjenoppbygget. Det er viktigere enn å gjøre dette til en konflikt mellom by og land.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder