Sunnmørsposten mener

«Drømmen om Monaco bør forbli det - en drøm»

Skatt: Vestnes-ordfører Geir Inge Lien (Sp) vil kutte formuesskatten for å tiltrekke seg rikinger. Det kan koste mer enn det smaker.   Foto: Johan Behrentz

Leder

Vestnes-ordfører Geir Inge Lien drømmer om at Vestnes kommune gjennom lavere formuesskatt skal tiltrekke seg skattetrøtte rikinger som ved å bosette seg i kommunen skal bidra med investeringer og nye arbeidsplasser. Det er lov å drømme, men noen ganger bør en nøye seg med det.

Liens egen administrasjonssjef advarer mot å kutte den kommunale formuesskatten. Det som så langt finnes av regnestykker tyder på at skattekuttet ikke er like god butikk for kommunen, som det er for de milliardærene som eventuelt bosetter seg der.


Drømmer om å bli Nordvestlandets Monaco: Håper Solskjær vil flytte til Vestnes

Vestnes drømmer om å bli Nordvestlandets Monaco. Sp-ordfører Geir Inge Lien har bedt administrasjonen utrede kutt i formuesskatten.


Forklaringen henger sammen med måten kommunene er finansiert på. Skatteinntektene utgjør kun en del av en kommunes samla inntekter. Det aller meste kommer via statskassa. For å opprettholde et likt velferdstilbud i alle kommuner fattige som rike, er systemet for å finansiere kommunene et stykke på veg et solidarisk spleiselag. Kommuner med svakt inntektsgrunnlag blir kompensert for det gjennom at de får beholde en større andel av sine skatteinntekter. Dette blir langt på vei betalt av de rikeste kommunene som får inndratt til statskassa en tilsvarende større del av sine skatteinntekter. Slik skjer det en omfordeling mellom rike og fattige kommuner. Dette kalles skatteutjevning.


Sunnmørsposten meinar:

Gallupkonge på skattejakt


Men det forutsetter at de kommunene som har svakest økonomi faktisk bruker de mulighetene de har for å skaffe seg inntekter. Dersom en kommune selv helt frivillig velger å sette ned den kommunale formuesskatten og dermed frasi seg den inntekten, kan de ikke forvente at de andre kommunene skal være med å kompensere for det. Dette ble senest presisert i Kommuneproposisjonen for 2021.


Senterpartiet får stryk for EØS-kutt og auka formuesskatt

Senterpartiet vil ha store avgiftskutt og ein krisepakke på 30 milliardar kroner. Partiet får hard kritikk for auka formuesskatt og halvere Noregs EØS-bidrag.


Dette er en viktig årsak til at regnestykket til Bø kommune i Nordland neppe går opp, og som gjør at det kan være lurt av Vestnes om å la drømmen om Monaco forbli en drøm.

Et regnestykke som kommunenes egen organisasjon KS har gjort for Bø, viser at kommunen vil gå 10 millioner kroner i minus som følge av kuttet i formuesskatten, selv om åtte mangemillionærer flytter inn og tar med seg sine formuer på mer enn to milliarder kroner.

Det regnestykket bør Vestnes merke seg.

Vi mener det er bra at kommuner forsøker tenke nytt og kreativ. Men vi tror ikke det er noen god idé at kommunene skal gi seg i kast med en skattekonkurranse seg imellom for å tiltrekke seg folk med mye penger. Det kan fort ramme både skoleelever og de som er i eldreomsorgen. De to gruppene er kommunenes hovedoppgaver.

Da skal en være forsiktig med å gå i gang med kreative skatteeksperiment.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder