Sunnmørsposten meiner:

Kløna det til med julegåvene

Lua i handa: Ein tusenlapp i labben eller ei lue i handa? Det er skilnad på korleis sjukeusleiarar vel å heidre sine tilsette til jul i pandemiåret. 

Leder

Aldri tidlegare har julegåvene til sjukehustilsette skapt meir debatt enn i år. Den viktigaste årsaka til dette er kanskje at det vanlege er at det sjeldan vankar slike gåver.

Normalt må sjukehustilsette spleise på julebord eller sommarfestar med kollegaer.

Retningslinene er strenge for kva offentlege etatar kan bruke av pengar på gåver til sine tilsette. Slik bør det også vere, så lenge det handlar om bruk av skattepengar.


Reagerer på forskjell på julegaver:

Noen ansatte fikk gavekort på 1000 kroner og noen fikk ei lue

De ansatte ved St. Olavs får gavekort på 1000 kroner som takk for innsatsen i år. Julegava til ansatte i Helse Møre og Romsdal er ei lue, og flere reagerer sterkt på forskjellen.


Likevel: Gåver er meir enn den tingen ein gir bort eller verdien på denne. Å gi ei gåve kan vere ei symboltung handling, og det er nettopp det når leiinga ved norske sjukehus har «tatt på seg spanderbuksene» i pandemiåret.

Tilsette ved Sykehuset i Telemark fikk en paraply. Dei nær 6.500 tilsette i Helse Møre og Romsdal fekk ei grå lue. Andre får ein julelunsj i kantina, ein stålbolle eller rett og slett ikkje gåver.

St. Olavs hospital i Trøndelag skil seg ut.


Sylvi Listhaug:

– Dette er nok eit bevis på skeivfordelinga

Sylvi Listhaug (Frp) reagerer sterkt på at tilsette ved sjukehusa i Trøndelag får eit gåvekort på tusen kroner, medan tilsette i Møre og Romsdal får ei hue i julegåve.


Her gir dei eit gåvekort på 1.000 kroner til kvar tilsett Det blir over 10 millionar kroner totalt. Slik vil dei innanfor strenge rammer belønne ekstrainnsatsen i pandemiåret og samstundes støtte lokal handelsstand - ikkje ulikt slik mange private bedrifter har tenkt.

Alle sjukehusleiarar som har gitt julegåver har hatt eit ynskje om å gi noko ekstra til sine tilsette etter eit krevjande år. Det fortener dei meir ros enn kjeft for.

Problemet oppstår når gåvene blir samanlikna.


Fylkestingsrepresentant Per Ivar Lied

– St. Olavs provoserer meg

– Eg er mektig provosert over St. Olavs hospital. Dei verken vil eller kan sjå regionen samla, og det gjer meg forbanna.


Ei videohelsing frå sjefen (Helse Nord-Trøndelag) gjer ikkje heilt same susen som ein tusenlapp i handa. Seiemåten «å stå med lua i handa» gjer skilnaden grell for tilsette i Møre og Romsdal.

Ekstra symboltungt blir dette av at det er ei underliggande konflikt om pengar i Helse Midt-Norge. Denne handlar om fordeling av ressursar, og er sett ekstra på spissen no med dragkampen om den nye finansieringsmodellen internt i regionføretaket.

Det er lett å forstå at mange lar seg provosere. Spørsmålet er kven ein skal vere provosert av, dei som gir mykje, dei som gir lite eller dei som gir ingenting?


Magnussen 2

Mener styret må ta tak i fordelingen av penger i helseforetaket

Liv Stette gikk rett på det hun mener er det vanskelige i debatten om fordeling av penger internt i Helse Midt-Norge.


Alle har gode intensjonar.

I vår vart helsearbeidarane heidra med applaus over heile Europa. Aksepten for at også ein bitteliten promille av skattebetalte sjukehusbudsjett går til julegåver bør i år vere stor, og vil truleg betale seg tilbake i form av goodwill og lagkjensle,

Tusenlappen til dei tilsette ved St. Olavs hospital er fortent. Lua i Møre og Romsdal er godt meint, men også her ville tusenlappen vere fortent og forstått.

Det er klønete av Helse Midt-Norge å ikkje klare å samordne dette betre og unngå denne situasjonen. Det er mange nok konflikter frå før i regionhelseforetaket.