Sunnmørsposten mener

«En feil kan medføre uopprettelig skade»

Nybygg: Dronning Sonjas plass ligger i hjertet av Ålesund. Dersom denne tomta skal bebygges må politikerne i bystyret vite hva de gjør, og ha et tydelig bilde av konsekvensene av de vedtakene som fattes 

Leder

Dronning Sonjas plass ligger i hjertet av Ålesund. Dersom denne tomta skal bebygges må politikerne i bystyret vite hva de gjør, og ha et tydelig bilde av konsekvensene av de vedtakene som fattes. En feil her vil være uopprettelig og kunne påføre stor skade for den videre utviklingen av bysentrum.


Dronning Sonjas plass:

– Mathall kan bli motor

Ålesund sentrum trenger en motor og et møtested. Det kan byen få på Dronning Sonjas plass.


I eiendomsbransjen er det populært å bruke uttrykket indrefilet. Når det kommer til Dronning Sonjas plass, er det for en gangs skyld dekning for et slikt bilde. Med Brosundet i front og Rådhuset i ryggen snakker vi beste tomta i byen.

At mange private investorer gjerne vil ha tak i den er ikke rart. Det er også forståelig at kommunen vurderer å selge. Det vil gi penger i en slunken kommunekasse, samtidig som et salg vil få mange kompetente eiendomsutviklere på banen som kan bidra til et godt resultat.

Men for at resultatet skal bli bra må kommunepolitikerne stille de rette kravene til en framtidig utbygger. Det må handle om mer enn høyden og størrelsen på bygget. Politikerne må gjøre seg opp en mening om hva bygget skal brukes til, og hvordan det skal bidra til å forsterke et levende bysentrum.


Vil selge Dronning Sonjas plass

Dronning Sonjas plass kan bli solgt til private aktører som ønsker å bygge et «signaturbygg».


En må unngå de feilene som ble gjort da en bygget ut Skansekaia. Der står det i dag flotte kontorbygg og fine arbeidsplasser for dem som jobber der, men er samtidig blitt et området helt uten liv og aktivitet utenom arbeidstiden. Som byrom er Skansekaia blitt et dødt område.

Byutvikling vil alltid være en dragkamp mellom private investorer som vil ha mest mulig igjen av sine investeringer, og politikerne som har ansvaret for å tenke helhetlig byutvikling. Hovedregelen er at til mer begrensninger myndighetene legger på utnyttelse av arealet, til mer går tomteprisen går ned.


Vi fulgte stormfloa i Ålesund:

Brosundet – minutt for minutt

Vi sendte direkte fra Ålesund sentrum fra klokka 13.00.


Det er i denne avveiingen kommunestyret må være seg sitt ansvar bevisst, og sette byutvikling øverst når de 2000 kvadratmeterne ved Brosundets bredd skal utvikles.

Hva som bør erstatte den åpne plassen som ligger der i dag har vi ingen bestemte formeninger om. Det hadde vært mulig å se dette for seg som en ny bypark, som et alternativ til salg av tomta. På den andre siden er litt av de karakteristiske med Brosundet at en har bebyggelse som går helt ned til sjøkanten. Et nytt bygg her trenger derfor ikke bryte med områdets egenart.

En arkitekt har presentert et spennende forslag om bygging av en ny mathall. Det finnes sikkert flere andre mulige løsninger for denne tomta. Derfor blir det viktig at Ålesund kommune sørger for å få satt kreative miljøer i arbeid for å komme opp med ideer om hvordan dette kan løses, og skape en offentlig debatt om hvordan dette arealet kan utvikles.


Skal gjøre grunnundersøkelser og seismiske undersøkelser i neste uke:

Prøvesprengninger i Brosundet

Folk vil merke litt støy og rystelser i kommende uke.


En slik framgangsmåte vil kunne gi kommunestyret viktige innspill og kunnskap om hvilke vedtak de måtte fatte for å sikre at en får de beste løsningene for denne viktige tomta i Ålesund sentrum.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder