Sunnmørsposten mener

Pandemien vil prege økonomien også i 2021

ØKNING: Statistisk sentralbyrå regner med at det blir ny rekord i årets julehandel med 57 milliarder kroner i omsetning. Det er i så fall en økning på 1,7 prosent fra desember i fjor.   Foto: Ørn E. Borgen

Leder

Vi har avsluttet året med en rekordstor julehandel. Men pandemien kommer etter alle solemerker til å sette et tydelig fotavtrykk også på året som kommer.

Det høyst uvanlige året vi snart har lagt bak oss har gitt noen uvanlige utslag på norsk økonomi. Da regjeringen stengte ned landet 12. mars, fikk vi den bratteste nedgangen i norsk økonomi som noen gang er målt, og vi fikk den høyeste arbeidsledigheten i etterkrigstiden.


Rekordvekst i årets julehandel på nett

Etter rekordstor vekst i løpet av slutten av november fortsatte den norske julehandelen på nett å øke kraftig de to første ukene i desember.


På den andre siden, da det nærmet seg sommeren og det gikk opp for folk at ferieturen til utlandet aldri ville bli noe av, startet et rekordsalg av båter, bobiler og turutstyr. Sportsforretningen ble nesten tømt for fjellsko, telt, hengekøyer og primuser.

Utover høsten kom smitten snikende tilbake og nye nedstenginger og restriksjoner ventet, men likevel avslutter vi året med en julehandel som ifølge er Virke ligger an til å bli opp mot 10 prosent høyere enn fjorårets.

På toppen av dette viser tall at sparing i fond aldri vært så stor som akkurat dette året.


SSB: Vaksinering og kraftig boligprisvekst gir gradvis renteoppgang fra sommeren

Den økonomiske aktiviteten tar seg opp fra sommeren i takt med vaksinering og at smittetrykket avtar, tror SSB. De venter en gradvis renteoppgang.


At folk velger å spare i fond i stedet for bank er forståelig, da Norges Bank har varslet nullrente også for hele 2021. Det høres fint ut for de mange med store huslån, men det er et klart signal om at norsk økonomi også vil være sterkt preget av pandemien neste år.

Konjunkturbarometeret SpareBank1 Nordvest la fram i høst konkluderte med at stemningen i næringslivet hadde gått fra rekordstor pessimisme, til normal optimisme i løpet av en halvår. Likevel frykter 43 prosent av de 600 bedriftslederne i vårt område som ble spurt, at koronapandemien vil ha negative effekter også i 2021. Det synes det å være gode grunner for å frykte.


Norges Bank holder styringsrenta uendret på null prosent

Som ventet blir det fortsatt nullrente i Norge. Koronasituasjonen spiller en avgjørende rolle for hvor lenge det vil vare.


Regjeringen anslår i statsbudsjettet at arbeidsledigheten neste år vi komme helt ned mot 3,1 prosent. I sum er det med andre ord flere lysglimt som tyder på at norsk økonomi kan klare å hente seg inn igjen raskere enn en skulle tro.

Men det mangler ikke på mørke skyer rundt oss. Gitt de store problemene pandemien påfører våre viktigste handelspartnere i Europa, er det grunn til å frykte at de økonomiske ettervirkningen kan komme til å bli langvarige. Vi ser hvordan landene rundt Middelhavet, Tyskland, Frankrike og ikke minst Storbritannia, vår viktigste handelspartner, sliter med å håndtere pandemien.


Sykkylven:

Satsar tungt mot korona i ny fabrikk

Innovern AS i Sykkylven har på kort tid fått elleve tilsette og er godt i gang med produksjonen av munnbind til eingongsbruk.


Samtidig vil Stortinget og regjeringen på ett tidspunkt bli tvunget til å redusere omfanget på støttepakkene og stramme til oljepengebruken over offentlige budsjetter. Vi kan gå inn i 2021 med håp om bedre tider, men samtidig med en realisme som tilsier at det sannsynligvis vil ta tid før økonomien er tilbake der den var før pandemien.