Sunnmørsposten mener:

«Fare for forvitring av framtidsnæring»

Kritisk: Ulstein Group ASA manglar oppdrag og må kutte kostnader. Nær fjerdeparten av dei litt over 400 tilsette risikerer å miste jobben.  Foto: Staale Wattø (arkivfoto)

Leder

Ulstein Group sitt varsla kutt på 100 stillingar er eit nytt hardt slag, både for Ulstein-regionen og den maritime næringsklynga i nordvest.

Nedbemanninga kjem kanskje ikkje som ei stor overrasking, men det blir ikkje mindre alvorleg av det. Konsekvensane av at dei store selskapa i den maritime næringa slit, kan få store konsekvensar for langt fleire.

Slik kan dette bli nok ei omdreiing i ein negativ spiral for ei næring som har vore særs viktig for sysselsetting og verdiskaping på Nordvestlandet dei siste tiåra.


Ulstein Group må nedbemanne:

100 risikerer å miste jobben

Sviktande marknad og mangel på nye kontraktar gjer at 100 av dei 420 tilsette i Ulstein Group kan miste jobben.


Verftsnæringa er sterkt prega både av oljeprisfallet i 2014 og koronapandemien. På Nordvestlandet er det særleg dei store verftsgruppene som har fått svi. Store underskot har prega resultata dei siste 5-6 åra.

Starten på nedturen var då botnen fall ut av marknaden for offshore-skip, ein berebjelke gjennom mange år.

På kort tid måtte verfta omstille seg til andre marknadar og andre typer fartøy. Omstillinga vart kostbar, og fleire av dei nye, store kontraktane gjekk i minus.


Slår alarm rundt den maritime næringa lokalt - som han meiner aldri før har hatt det verre:

Slår alarm rundt den maritime næringa lokalt - som han meiner aldri før har hatt det verre


Mange mindre verft har klart seg greitt på reprarasjonsoppdrag, og har surfa på på oppturen i havbruksnæringa med bygging av brønnbåtar. For dei store, slik som Ulstein, Kleven og Vard, har problema halde fram.

Koronakrisa kom altså på toppen av ei allereie djup krise.

Vegen ut av uføret vart endå tyngre på grunn av korona-kostnader og uro i marknader som cruise. I tillegg kom krisa i maritimt næringsliv i den politiske skuggen av pandemien.


Ekspert tviler på at koronakrisen er årsaken

Ulstein må ha krisehjelp

En rekke av de største verftene er i alvorlig trøbbel. Styreleder Ulstein Group, Tore Ulstein, sier de ikke klarer ta de kostnadene som nå påløper uten statlig hjelp. En ekspert tviler på at koronakrisen er den egentlige årsaken til problemene for verftene.


Kleven bukka under i fjor sommar, og satsar no på eit nytt liv innan gjenvinning av skip og reprarasjonar i første rekke. Ulstein Group manglar oppdrag, og 100 av i alt 420 tilsette kan kome til å misse jobben.

Ringverknadane kan bli alvorlege. Når lokomotiva slit, vil også underleverandørar, tilnytte næringar og lokalsamfunn slite tyngre.

Ulstein kommune har tapt over 1.000 arbeidsplassar dei siste åra. Mange har klart å skaffe seg nytt arbeid i pendleavstand, men Ulstein ligg likevel på topp i arbeidsløyse i Møre og Romsdal saman med Hareid.


Ulstein-ordførar Knut Erik Engh:

– Dette er ikkje heilsvart

På få år mista Ulstein kommune over tusen arbeidsplassar. Kommunen er i dag blant dei med høgast arbeidsløyse i fylket, men ordføraren meiner situasjonen ikkje er heilsvart.


Før jul la regjeringa fram stortingsmeldinga om maritimt næringsliv. I kjølvatnet av dette er det varsla at det skal gjennomførast ein studie av verftsnæringa spesielt.

Ein treng inga krystallkule for å sjå at ein av hovudkonklusjonane. Krisa næringa står i, som særleg råkar dei store verfta, kan bety ei sakte forvitring av det som skal sikre havnasjonen Norge for ei framtid etter oljeeventryret.


Viktig kontrakt for Green Yard Kleven

Skal bygge havvindfartøy for Rem Offshore.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder