Sunnmørsposten mener:

«Tid for å vurdere vaksinekøa på nytt»

Evaluering: Tilgangen på vaksiner har blitt mer forutsigbar og kunnskapen om virkningen har blitt større. Derfor er en evaluering av vaksinestrategien fornuftig nå.  Foto: NTB

Leder

Effekten av koronavaksinene har begynt å vise seg også i Norge. Tallet på smittetilfeller blant eldre går ned. Det samme gjør antallet sjukehusinnleggelser og utbrudd på institusjoner for eldre.

Kunnskapen om vaksinenes virkning har også blitt større, og vi har bedre oversikt over framtidige vaksineleveranser.

Dette er ikke bare godt nytt, men også en god grunn til å evaluere strategien.


260.239 nordmenn har fått første dose av koronavaksinen

260.239 personar er vaksinerte med første dose av koronavaksinen i Noreg, viser FHIs statistikk torsdag. 82.889 personar har fått dose to.


Folkehelseinstituttet er i ferd med å gjøre nettopp det. I lys av at vi har fått ny kunnskap og større sikkerhet for at vi i tide får de vaksinene vi trenger, vurderer instituttet en total revidering av vaksinestrategien.

Blant annet betyr dette at geografisk skjevfordeling av vaksiner igjen blir vurdert. En slik geografisk skjevfordeling kan bety at områder med stort smittetrykk og stor befolkningstetthet får en større andel av vaksinene.

I praksis kan det bety at de større byene og befolkningstunge områder på det sentrale Østlandet får gå foran. Motsatt vil tynt befolka utkantkommuner må stille seg lenger bak i køa.


Tre uker uten ny koronasmitte på sykehjem i Oslo

Oslos helsebyråd opplyser at det på tre uker ikke er registrert nye smittetilfeller på sykehjemmene i Oslo


Dette er et dilemma som helsemyndighetene til nå har løst med lik geografisk fordeling av vaksiner. Det er ikke tatt hensyn til hvor smittetrykket er størst eller hvor de samfunnsøkonomiske konsekvensene av smitteutbrudd slår tyngst inn.

Usikkerhet om hvordan vaksinene påvirker smittespredningen og rettferdighetshensyn har vært medvirkende til dette. Knapphet på vaksiner har gjort dette valget noe enklere så lenge det har handlet om å prioritere de aller mest sårbare eldre og helsepersonell.

Utbrudd av de mer smittsomme virusvariantene har etterhvert også blitt et argument for en slik «flat» geografisk fordeling, rett og slett fordi det er mer uforutsigbart hvor slike store utbrudd kommer.


Johnson & Johnson har søkt om godkjenning for koronavaksine

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har mottatt søknad om betinget godkjenning av koronavaksinen utviklet av Johnson & Johnson.


Så langt har drøyt 260.000 fått første dose på landsplan. I Møre og Romsdal er tallet rundt 13.000. Målt mot folketall er dette bare marginalt færre enn Oslo, der både smittetrykk og nedstengingen har vært betydelig mer dramatisk enn her.

Vi har i dag mer kunnskap og mer forutsigbare leveranser av vaksiner enn da strategien ble lagt i desember. Nå trappes også tempoet gradvis opp og mindre sårbare grupper kommer fremst i køa. Det endrer forutsetningene.


FN-sjefen hardt ut mot vaksinedistribusjonen i verda

Verdssamfunnet sviktar i fordelinga av koronavaksinar, meiner FNs generalsekretær António Guterres. Han seier rike land må sikre rettferdig distribusjon.


Det betyr ikke at den nåværende strategien må vrakes. Konklusjonen kan like gjerne være at den må justeres eller at den beholdes.

Å holde fast på det som har vært uten å foreta en grundig ny vurdering, ville imidlertid være uforsvarlig.

Effekten på liv, helse og økonomi må til enhver tid være overordnet alle mulige andre hensyn.