Sunnmørsposten mener:

«Strynefjellsvegen overmoden for utbedring»

Oppljostunnelen: Riksveg 15 må inn på Nasjonal transportplan. De tre tunnelene på Strynefjellet er både for smale og for lave for å tilfredsstille dagen standard. Her fra Oppljostunnelen.   Foto: Bengt Flaten, Fjordingen

Strynefjellsvegen er overmoden for en opprustning og prisen, sammenlignet med en rekke andre samferdselsprosjekt, er ikke avskrekkende høy

Leder

Opprusting av riksveg 15 til en rassikker veg med nye tunneler må inn i Nasjonal transportplan. At samferdselsminister Knut Arild Hareide valgte utelate denne viktige ferdselsåra mellom Nordvestlandet og Østlandet er nesten ikke til å forstå.

Etter alt å dømme kommer Stortinget til å gjøre noe med det. Presset er stort. Fylkene Vestland, Innlandet og Møre og Romsdal er helt tydelige i sine krav om at denne vegen må inn på transportplanen. De har støtte fra både LO og NHO. Ap, Senterpartiet og Fremskrittspartiet sier de vil prioritere vegen, og lokale Høyre-ordførere reagerer kraftig på at den ikke var med i forslaget fra regjeringen.


Markerte kravet om oppgradert strynefjellsveg: Overvelda over frammøtet

– Det vert umogeleg for sentrale politikarar å oversjå det folkelege engasjementet, seier Jan Ove Halsøy i Norges Lastebileier-Forbund.


Summen av dette gjør at vi tviler sterkt på at Høyre, KrF og Venstre i Stortinget stiller seg bak forslaget fra regjeringen om at riksveg 15 ikke skal prioriteres de neste 12 årene. Spørsmålet tror vi blir i hvilken periode i transportplanen at den blir satt inn. Legges den inn i siste 6-års periode opprettholdes en usikkerhet rundt når man kommer i gang med en helt nødvendig utbedring.

En opprusting av riksveg 15 er ferdig utredet. Prisen er på 4,1 milliarder kroner. Dette fikk Samferdselsdepartementet formelt beskjed om i et brev fra Vegdirektoratet allerede i 2018.

Vegen strekker seg fra Lom til Stryn. Den store flaskehalsen er tunnelene over Strynefjellet som både er for smale og for lave. I planen skal det også legges til rette for ny helårsveg til Geiranger, men selv byggingen av denne vegen vil være et fylkeskommunalt ansvar.


Lesarinnlegg

«Strynefjellet må inn i NTP 2022–2033»

Møre og Romsdal AP, Vestland Ap, og ei lang rekkje kommuneparti er særs skuffa over regjeringa si manglande vilje til å prioritere ny tunnel over Strynefjellet.


Strynefjellsvegen er, ved siden av E136 Ålesund til Dombås, den viktigste vegen for næringslivet på Nordvestlandet. Den er overmoden for en opprustning og prisen, sammenlignet med en rekke andre samferdselsprosjekt, er ikke avskrekkende høy.

Transportkomiteen på Stortinget skal avgi sin innstilling til ny Nasjonal transportplan førstkommende mandag. Da får vi en pekepinn på når det er realistisk å tro at en kan starte en opprusting.

Vi forventer at et flertall på Stortinget slår fast at denne vegen skal inn på prioriteringslista for prosjekt som skal igangsettes i løpet av de neste seks årene. Skulle det bli et regjeringsskifte etter valget forventer vi at de partiene som nå er i opposisjon og lover at de skal prioritere denne vegen, står fast på sine løfter.


Kommunane i Nordfjord:

Gjev ikkje opp kampen for Strynefjellet

Nordfjordrådet oppmodar Stortinget innstendig om å legge inn oppstart av bygging av ny tunnel på riksveg 15 Strynefjellet.


Gitt den store satsingen på samferdsel på det sentrale østlandsområdet, på sørvestlandet, i Trøndelag og deler av Nord-Norge, er det nå Nordvestlandet sin tur til å bli prioritert.

Summerer vi opp hva som er vedtatt gjennomført i andre deler av landet er det ikke urimelig å kreve at både at riksveg 15 og E136 blir rusta opp, og at en starter opp å bygge Møreaksen i løpet av de neste seks årene.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder