Sunnmørsposten meiner:

«Styrer mot historisk godt val»

Historisk: Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum svevar framleis høgt på målingane, og vil truleg leie partiet mot eitt av dei beste vala nokon gong.  Foto: Vidar Ruud/ NTB

Leder

Senterpartiet har dalt litt på målingane dei siste månadane. Likevel er det eit svært sjølvsikkert parti som har landsmøte i helga. Det er det god grunn til.

Under Trygve Slagsvold Vedum si leiing har Senterpartiet klatra til pallen på meiningsmålingane.

Knapt noko i valkampen kan endre på det. Partiet treng inga ny «sak» for å trygge posisjonen, og har grasrotstyrke nok til å kunne mobilisere sterkt i innspurten.


Senterpartiets regjeringsplan er klar

SV blir ikkje nemnt med eitt ord i Senterpartiets plan for ei ny regjering, som vart offentleggjord torsdag.


I dag ligg Senterpartiet på rundt 17 prosent i oppslutning. Sjølv om fallet har vore på mellom fire og fem prosentpoeng sidan toppen for rundt eit halvt år sidan, er likevel dette nær det historiske valresultatet frå 1993.

Valet i haust vil altså kunne skrive seg inn i partihistoria med gullskrift.

Kontrasten til då Vedum tok over leiinga i 2014 er stor. Intern strid og og open krangel prega partiet etter eitt av dei dårlegaste valresultata gjennom tidene, og suget frå sperregrensa var faretruande nær.


Arnstad: – Senterpartiet forhandler alltid

Senterpartiet dropper trolig SV i sin egen regjeringsresolusjon, men parlamentarisk leder Marit Arnstad sier partiet forhandler med SV om de må.


Tre år etter var oppslutninga dobla, og sidan har ikkje partiet sett seg tilbake.

Etter ein slik opptur er det forståeleg at mange er svoltne på meir. Krefter i partiet vil at Vedum utfordrar Jonas Gahr Støre (Ap) som statsministerkandidat. Andre vil ha ultimatum om ei toparti-regjering utan SV. Atter andre har tru på at nye enkeltsaker skal løfte populariteten, slik som forslag om ein ny norsk OL-søknad.


Fylkeslag krev Vedum som statsministerkandidat

Senterpartiets fylkeslag i Rogaland, Finnmark og Vestfold vil at partiet skal gå til val på at Trygve Slagsvold Vedum er statsministerkandidaten til partiet.


Vinnaroppskrifta har fram til no vore å køyre Vedum fram som distriktsopprøret sin fremste riddar. Han har heva lansen i lag med bunadgerilja og rovdyrmotstandarar, kjempa mot kommunereform, regionreform, politireform og høgskulereform og sloss for lokale skattekontor, tingrettar og retten til å køyre dieselbil på bygda.

Spørsmålet landsmøtet må stille seg no, er om dette er nok.

Distriktsopprøret er framleis levande, men likevel er det fare for at glansen i Vedum si riddarrustning kan tape seg.

Dels fordi ingen av desse sakene har nyheita si interesse, og dels fordi ingen nye reformer er på trappene.

Andre har også fått det travelt med å blankpusse sin distriktspolitikk.


Sju saker som splittar Sp

Foreldrepermisjon, OL-søknad og kven som skal bli neste statsministeren i landet er blant sakene som kan skape bråk på landsmøtet til Senterpartiet til helga.


Vedum sin som partileiar har nettopp vore å halde fast på ein bodskap, kampen mot sentralisering og storsamfunnet si overkøyring av distrikta — nesten så det er kjedeleg føreseieleg.

Partiet sin sikraste veg til suksess er likevel truleg å halde fram med å vere kjedeleg føreseieleg.

Seier først Vedum statsminister-ordet, kan det bli ei avsporing på veg mot eit historisk godt val.


Ola Borten Moe: – Noreg bør arrangere OL

Sp-nestleiar og stortingskandidat Ola Borten Moe vil at eit eventuelt nytt raudgrønt regjeringsprosjekt skal seie ja til å arrangere olympiske leikar i Noreg.