Sunnmørsposten mener:

«Rett å igjen sette barn og unge først»

Sårbare: Bak en tom pult på skolen kan det skjule seg et barn som strever. Barn og unge er en særlig sårbar gruppe under korona-pandemien.  Foto: Gorm Kallestad / NTB

Leder

Igjen utsetter regjeringen trinn fire i planen for gjenåpning av samfunnet fra korona-restriksjonene. Utsettelsen betyr at vi må vente minst to uker til på de etterlengtede lettelsene.

En normal hverdag rykker likevel litt nærmere.

Lettelser i noen av restriksjonene for barn og unge skal gjøre det lettere å ha en vanlig skolestart. Breddeidretten for voksne får også litt større handlingsrom allerede nå.


Delta-bekymring: Gjenåpningen av Norge utsettes

Regjeringen er bekymret for Delta-varianten av koronaviruset og venter minst to uker med trinn fire i gjenåpningsplanen.


Mange hadde sett fram til og sett for seg at siste trinn i gjenåpningsplanen skulle iverksettes nå. Særlig etter at det har blitt utsatt en gang allerede, samt at smittespredningen er liten og epidemien er under kontroll i Norge for tiden.

Gledesdreperen denne gang er Delta-varianten av viruset.

Sjøl om den ikke har gitt noen større smittebølge i Norge alt nå, er dens herjinger i andre land en grunn til bekymring. Rådet fra helsemyndighetene til regjeringen denne uka var derfor å være ekstra forsiktige litt til. Delta-varianten er også den dominerende her.


Regjeringen gir full åpning for konkurranseidrett blant voksne

Regjeringen venter med å innføre trinn fire i gjenåpningsplanen, men fra mandag kan voksne delta på idrettsarrangementer på tvers av regioner og kretser.


Hensynet til barn og unge er en viktig årsak til forsiktigheten. Skal flest mulig kunne møte på skole ved skolestart i august, må det være god kontroll på smitten. En ny, stor smittebølge ville kunne spolere dette.

En av justeringene som blir gjort, er lettelser i karanteneplikten for unge under 18 år.

Slik håper regjeringen å unngå at mange får stort fravær eller at skoler må stenges ned.


Høie: Har ikke nullvisjon for smitte i samfunnet

Selv om en større andel av befolkningen vaksineres, vil det være smitte i samfunnet, og vi må akseptere en større risiko framover, ifølge helseministeren.


For næringsdrivende og andre som fortsatt sliter under presset av koronarestriksjonene er det imidlertid lite å hente. Alle disse skulle sjølsagt ønske lettelser allerede i dag.

Utålmodigheten er svært forståelig.

Slitasjen etter mer enn 16 måneder med korona-restriksjoner begynner å bli stor. Til tross for at konkurstallene fortsatt er lave, er det mange i utsatte bransjer som må jobbe knallhardt for å holde skuta flytende og ansatte med arbeid.

Arbeidsledige og permitterte som hadde håp om at trinn fire skulle løse deres situasjon, har også grunn til å være skuffa.Likevel er det rett å prioritere som regjeringen gjør nå. Ingen økonomiske krisepakker kan gi en førsteklassing tilbake en tapt første skoledag. Ingen bidrag fra Nav kan bøte på mangler i undervisning og lærerstøtte for eleven som strever faglig.

For barn som har det vanskelig hjemme finnes det heller ingen hjemmekontorløsninger som kan erstatte tapet av voksenkontakt og vennskap på skole eller barnehage.

Barn er mer sårbare enn andre grupper.

Derfor må vi andre tåle å sette hensynet til dem først.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder