Sunnmørsposten mener:

«Debatten om oppløsning må bygge på fakta»

Haram: Arbeidet med en faglig utredning av hva det innebærer at Haram går ut av Ålesund bør igangsettes raskt. Grunnlaget for en slik beslutning må bygge på fakta, og ikke følelser og misnøye med at den nye kommunen ikke umiddelbart leverer så godt på alle områder som mange skulle ønske seg.  Foto: Sofie Svanes Flem

Det gjenstår også mye arbeid med å effektivisere administrasjonen

Leder

Ap-Sp regjeringens åpning for at sammenslåtte kommuner kan be om oppløsning tvinger fram en beslutning i kommunestyret i Ålesund om Haram i framtida skal være en del av den nye storkommunen.

Grunnlaget for en slik beslutning må bygge på fakta, og ikke følelser og misnøye med at den nye kommunen ikke umiddelbart leverer så godt på alle områder som mange skulle ønske seg. Arbeidet med en faglig utredning av hva det innebærer at Haram går ut av Ålesund, bør derfor igangsettes raskt.


Vil Haram bli egen kommune igjen?

De største partiene vil ha konsekvensutredning

Regjeringen har åpnet for at Haram igjen kan bli en egen kommune, men legger til grunn at kommunestyret må komme med et vedtak før sommeren 2022.


Fristen for en endelig avklaring er satt til sommeren neste år. Det betyr at kommunen ikke har mye tid på seg for å gjennomføre denne prosessen.

Det er sikkert flere årsaker til at misnøyen med den nye storkommunen er økende. Det henger åpenbart sammen med den tøffe økonomiske situasjonen som gjør at en rekke store investeringer må settes på vent og skyves fram i tid.

Kommuneledelsen har heller ikke klart å synliggjøre innsparinger og effektiviseringer som en skulle få gjennom sammenslåingen. Det gjenstår også mye arbeid med å effektivisere administrasjonen.


Hvis Haram skal ut av Ålesund:

Har søknadsfrist til sommeren

– Dette oppfatter jeg som et signal om at vi kan fortsette arbeidet med å oppløse tvangssammenslåtte kommuner.


I etterpåklokskapens klare lys ser en også at statsforvalteren burde hatt en mye tøffere styring med økonomien i de enkelte kommunene i de siste årene fram mot selve sammenslåingen. En løssluppen pengebruk i årene inn mot sammenslåingen, er noe av det en får merke konsekvensene av nå.

Det gjør at behovet for å få tall og fakta på bordet er stort. Det er kun slik at en kan få en meningsfylt og kunnskapsbasert diskusjon i kommunestyret om dette.

I den diskusjonen forventer vi at kommunepolitikerne også hever blikket og ser mot de ambisjonen en har om å etablere Ålesund-regionen som et ledende senter mellom Bergen og Trondheim. Nordre Sunnmøre er i dag det eneste området i fylket med folketallsvekst. Skal en ta vare på en slik utvikling, vil de være behov for et nært samarbeid, uansett hvor kommunegrensene går.


Leserinnlegg av Ragnar Elias Bakken

«Tøffe tider for Ålesund kommune»

Siste dagane har lokal presse og media hatt ei rekkje oppslag i samband med den økonomiske situasjonen for Ålesund kommune.


Byen Ålesund er og blir motoren i denne utviklingen. Både når det gjelder arbeidsmarked, handel og utdanning har retningen byen utvikler seg, avgjørende betydning for veksten og utviklingen i både Haram, Skodje, Ørskog, Giske og Sula. For Harams del vil et av spørsmålene være om de vil sitte rundt bordet og påvirke denne utviklingen, eller overlate den til andre.

Vi mener det er beklagelig at denne situasjonen har oppstått. Å slå sammen fem kommuner er en omfattende prosess som bør få virke mer enn et par år, før en feller en endelig dom over om en har lyktes eller ikke.

Årsaken til at dette nå legges på bordet som en sak, er at regjeringserklæringen fra Hurdal åpner for det. Slik bærer regjeringen et stort ansvar når de åpner for denne typen reverseringer.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder