Tvilen har vært i partiet i flere år allerede. Er Jonas Gahr Støre rett mann til å lede Arbeiderpartiet?

Han har aldri vært en av «dem», arbeiderklassegutten som fikk partiboka som konfirmasjonsgave. Støre er toppbyråkraten med familieformue som snuste på Høyre i ungdommen, og ble sosialdemokrat i godt voksen alder.

– Jonas Gahr Støre var en gang verdens beste utenriksminister. Men han sliter med å være proletariatets fremste frontfigur i Norge, er den klare meldingen fra fylkesordfører Jon Aasen til avisaKlassekampen. Avisa har snakket med hele den lokalpolitiske ledelsen i Arbeiderpartiet og spurt dem om hvorfor partiet gjør det så svakt på meningsmålingene. De gjengir hele 90 svar. Det er dyster lesning for Støre som partileder.

Svarene viser en grunnleggende tvil i tillitsmannssjiktet i Ap om Støre er rett person til å lede partiet. Samtidig understrekes det at partiet for øyeblikket ikke har noen klar kandidat som kan overta for Støre.

Lenge kunne Støre forklare svake meningsmålinger med det interne bråket som oppsto da metoo-kampanjen traff Ap, og ikke minst daværende nestleder Trond Giske. Det var en logisk forklaring de fleste kunne akseptere. Men nå er det mer eller mindre ro i rekkene, uten at det ser ut til å hjelpe på Aps oppslutning. Da rettes søkelyset mot partilederen.

Det er utålelig for mange i Ap å være vitne til at etter seks år med borgerlig styre, er det Senterpartiet, Rødt, SV og MDG som stikker av med deres velgere. Hvordan dette slår ut når partitroppene rundt i landet over ferien skal ut og drive valgkamp, gjenstår å se. Det siste Støre trenger er dårlig motiverte ordførerkandidater. Da kan han bli den som ledet partiet til tidenes dårligste lokalvalg.

Om han overlever som partileder om det skjer, er det stadig flere i Ap som er i tvil om. Partiet har for øyeblikket to nestledere som få tror har nok oppslutning i egne rekker til å kunne overta etter Støre. Det illustrerer dybden i den krisen landets tradisjonelt største og mektigste parti står i.