Danskene fjerner alle koronatiltakene fra 1. februar. Sverige forlenger tiltakene i to uker til før de åpner opp. FHI anbefaler i sin siste risikovurdering at de fleste tiltakene kan trappes ned gradvis over en kort periode.

Det gjør at vi mener tiden er inne for at regjeringen setter et tidspunkt for gjenåpning av samfunnet.

I begynnelsen av neste uke vil regjeringen legge fram sine planer. Gjennom hele pandemien har vi fulgt etter Danmark. Samtidig har vi med stor skepsis sett på hvordan Sverige håndterte koronaen. Vi tror at regjeringen denne gangen ser mer til Sverige enn til Danmark.

Danskene har nå tiltak som er ganske like dem som vi har i Norge. Men den høye smitten til tross, så mener regjeringen der at koronapandemien ikke lenger er en samfunnskritisk sjukdom.

FHI skriver i sin siste risikovurdering at de tror smittebølgen vil nå sin topp mot slutten av februar eller begynnelsen av mars. At vi kan få mellom 25 og 300 nye innlagte på sjukehusene daglig og mellom 40.000 og 125.000 smittede hver dag.

Det til tross mener Folkehelseinstituttet at tiltakene som begrenser spredningen bør avvikles ganske raskt.

Det henger sammen med at omikron er langt mindre sjukdomsframkallende enn andre varianter vi har hatt av viruset. Det sammen med at vi har en betydelig immunitet i befolkningen som følge av vaksinen, gjør at selv rekordhøy smitte ikke fører til en overbelastning av helsevesenet.

I Danmark ser en at flertallet av dem som legges inn på sjukehus kun blir der en kort periode, og svært få trenger intensivbehandling.

Det er denne type data som vil være førende for hva den norske regjeringen gjør over helgen. Danske eksperter antyder at Norge kan ligge en til to uker etter Danmark i utviklingen av pandemien etter at omikron overtok.

Det peker mot at regjeringen faller ned på omtrent det som Sverige nå gjør, ved at de forlenger en del av tiltakene i to nye uker.

Fagdirektør Frode Forland i FHI sa denne uka at tiltakene nå gir større belastning enn selve sjukdommen. Det bør være et klart varsku til myndighetene.

Slik vi tolker signalene fra faginstansene er det for tidlig å fjerne alle tiltak allerede neste uke. Men det FHI her sier, bør være et klart signal om at vi, på linje med det Danmark og Sverige gjør, setter et tidspunkt for når en planlegger åpne samfunnet, fjerne meteren og ikke lenger definere korona som en samfunnskritisk sjukdom.