Tirsdag vil fylkestinget i Møre og Romsdal vedta betydelige budsjettkutt. Investeringer utsettes og drifta strammes kraftig inn.

Mer enn 100 fylkeskommunale stillinger kan bli borte, svært mange av disse ved administrasjonen i Molde.

Ikke alle som stemmer for forslaget er enige i det.

Innstramminger er helt nødvendig. Møre og Romsdal fylkeskommune er i bunnsjiktet blant landets fylkeskommuner målt på både driftsresultat og fondsmidler.

Med motsatt fortegn kan fylket skilte med den høyeste gjeldsgraden blant alle fylkene i landet.

Det svir hardt etter at Norges Bank har hevet styringsrenta hele 13 ganger på knappe to år.

Fylkeskommunedirektøren foreslo også betydelige innstramminger for å få skuta på rett kjøl. I hennes forslag lå det imidlertid inne færre kutt.

I stedet ønsket hun å spe på fylkets inntekter ved å øke billettprisen på ferjene med en takstsone.

En konsekvens av dette er betaling også på ferjeruter som nylig har blitt gratis for de reisende. Det får hun ikke med seg politikerne på.

Flertallspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre setter en stor rød strek over dette. Dermed forsvinner over 60 millioner i ekstra årlige inntekter.

I tillegg plusser de blant annet på 50 millioner mer til asfaltering av fylkeskommunale veger.

I et bare delvis vellykket forsøk på å få regnestykket til å gå opp, vil disse partiene altså heller kutte kraftig i drifta, men uten at det skal ramme tjenestene til innbyggerne.

Dermed er det stillinger i administrasjonen som blir offer for den fylkeskommunale ostehøvelen. I praksis vil disse kuttene ramme Molde hardest, rett og slett fordi det er der de fleste ansatte i administrasjonen har sitt arbeidssted.

Det får tidligere ordfører i Molde, Torgeir Dahl (H), til å reagere. «Hvis det er premisset, kan ikke jeg og andre i Høyre akseptere det», sier han i et intervju med Romsdals Budstikke.

Blir det nedbemanning, vil han at kutta også skal spres geografisk.

I så fall har Dahl et problem. Kristiansund og Ålesund har til sammen rundt 170 administrative fylkeskommunale stillinger. I Molde er det nær dobbelt så mange.

Den tidligere Molde-ordføreren er selv en del av flertallet som ber fylkeskommunedirektøren om å bruke ostehøvelen på administrative stillinger.

Da burde han også ha forutsett at Molde ville bli rammet ekstra hardt. Her bør derfor Dahl legge bort «fogderihatten». Skal det kuttes i administrative stillinger, må det kuttes der disse stillingene er lokalisert.

Er ikke Dahl villig til å ta ansvar for dette, bør han heller ikke stille seg bak forslaget.