Flere ønsker å bli sjukepleiere. Det viser tallene for Samordna opptak.

Mens pilene peker rett veg for sjukepleiere, er det flere grunner til å heise et rødt flagg for lærerutdanning.

For ti år siden var det 14.000 søkere til lærerutdanningen. I år er tallet nede i 8.200. Det er noe nær en halvering på ti år. Samtidig kuttes det i antall studieplasser innen lærerutdanningen.

Vi har ikke hele svaret på hvorfor søkingen går tilbake. Nyhetsoppslag om vold i skolen, utagerende elever og frustrerte og slitne lærere, kan være noe av forklaringen.

Lønn spiller selvfølgelig også en rolle i dette bildet.

Å heve statusen til læreryrket har stått på den politiske dagsorden de siste 20 årene. Den jobben blir ikke mindre i årene framover.

Mens lærerutdanningen sliter med å få nok søkere, ser vi at søkingen til sjukepleieutdanning er inne i en positiv trend. I år er det 900 flere søkere til sjukepleie enn i fjor. I sum er det nesten 10.000 søkere til de 5.400 studieplassene.

Etter flere år med nedgang snur altså utviklingen i søkertall til sjukepleieutdanningen.

Sjukepleierne har de siste årene fått et lønnsløft. Samtidig som at mangelen på sjukepleiere i en lang rekke kommuner fører til at det er mulig for den enkelte å forhandle seg fram til gode arbeidsavtaler.

At arbeidsmarkedet er slik at en nærmest er garantert jobb, og at en selv i stor grad kan bestemme hvor en ønsker å bosette seg, vil vi tro er viktige årsaker til den økte interessen for å bli sjukepleier.

Tilstrekkelig med lærere og sjukepleiere er nøkkelen for å få utført noen av velferdsstatens viktigste oppgaver.

Nedgangen i søkingen til lærerstudiet må derfor tas på det største alvor.

Det pågår en debatt om karakterkravet som Solberg-regjeringen innførte for å komme inn på lærerutdanningen.

Dagens regjering mener det er en hemsko for lærerutdanningen.

Vi tror ikke nedgangen i søkertallet alene skyldes kravet til karakterer i matte og norsk.

Hva lønna er den dagen du er ferdig med utdanningen er selvfølgelig viktig for lærere som for alle andre yrkesgrupper.

Å styrke lærerens posisjon i klasserommet, gi lærerne mer frihet i utøvelsen av lærerrollen, samt gode videre- og etterutdanningsordninger, kan være minst like viktige faktorer for å få flere til å ville bli lærere.

Redusert karakterkrav for å komme inn på lærerstudiet tror vi ikke løser den lærerkrisen som vil komme dersom det synkende elevtallet ved lærerutdanningene får fortsette.