Det er oppsiktsvekkende når politi og skattemyndigheter går inn og gransker stortingsrepresentantenes goder. Men det er helt nødvendig for å gjenopprette tilliten til våre fremste folkevalgte. Pendlerboliger, etterlønn og feriepenger er ordninger som nå skal gjennomgås.

Det er et omfattende arbeid som presidentskapet i Stortinget har satt i gang. Skatteetaten, politiet, riksrevisjonen og et ekspertutvalg skal gå gjennomgå de ulike ordningene for stortingsrepresentantene.

Et eget ekspertutvalg gjennomgår regelverket for å komme med forslag til forbedringer og forenklinger. Riksrevisjonen skal granske bruken av pendlerboliger, og Skatteetaten skal blant annet se på feriepengeordningen.

I sum blir dette en ettergåelse av stortingsrepresentantene som aldri tidligere har skjedd.

Men det er nødvendig gitt hvor mange saker som etter hvert har dukket opp. Sakene reiser spørsmål om det har utviklet seg en ukultur i det sentrale politiske miljøet. Det reiser tvil om politikernes integritet og mistanker om at de tenker mer på seg selv enn dem de representerer.

Granskingene kan bli ubehagelig for flere. Før helga kom nyheten om at tidligere KrF- representant fra Møre og Romsdal, Rigmor Andersen Eide, har måtte tilbakebetale 155.000 kroner av det som hun har fått utbetalt som etterlønn etter at hun gikk ut av Stortinget i 2017.

Det kan bli mange saker av denne typen i ukene og månedene som kommer.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) har lovet full åpenhet rundt oppryddingen som en nå skal i gang med. Det er helt nødvendig som et ledd i å gjenreise tilliten til våre fremste folkevalgte.

Vi mener det absolutt er en styrke for demokratiet at vi nå lar uavhengige etater som politiet og Skatteetaten gå inn i disse sakene. Det viser at vi har en bunnsolid demokratisk tradisjon, og at vi har institusjoner som vi stoler på.

Vi har nok av eksempler fra andre land der politi og skattemyndigheter under påskudd av at det har foregått ulovligheter blir brukt for å fjerne brysomme folkevalgte.

Det er akkurat denne tilliten vi må ta vare på. Derfor må det ryddes opp på Stortinget.

I forlengelsen av dette må det på plass langt bedre kontrollordninger både når det gjelder tildelinger av pendlerboliger, kontroll av etterlønnsordninger og reiseregninger.