Suel Hussein Kassembo har saksøkt staten og utlendingsmyndighetene for avslaget på asyl og opphold i Norge. Avslaget går helt tilbake til 2007.

Han viser til en lang rekke feil som synes å være begått i forbindelse med behandlingen av asylsøknaden.

Det dreier seg om spørsmålet om han var 16 år, og dermed mindreårig asylsøker, og om han faktisk kommer fra Burundi, og ikke fra Kenya eller Tanzania som utlendingsmyndighetene mistenker han for.

35 år gamle Kassembo har bodd i Norge i 19 år. Bortsett fra ett år i Trondheim har han alle disse årene bodd i Ulsteinvik.

I realiteten har han også vært bosett ulovlig i Norge helt fra avslaget på asylsøknaden. Han har flere utvisningsvedtak som han ikke har vært villig til å forholde seg til.

Kassembo frykter for sitt eget liv dersom han må reise tilbake til Burundi.

Saken er svært spesiell.

Suel har blitt en populær person i Ulsteinvik og Herøy. Han har fra han kom ønsket å integrere seg, lære seg norsk og bidra i samfunnet. Det har han også lykkes med.

Han har tatt en rekke fag i videregående skole som privatist, han er i fullt arbeid ved Runde Miljøsenter og betaler skatt.

Problemet er at han ikke har arbeids- og oppholdstillatelse her i landet.

De mange i lokalsamfunnet som har kjempet for hans sak, har sett på Suel som en ikke-returnerbar asylsøker all den tid han ikke har pass eller andre papirer som har gjort at han har kunne reise ut.

Det er derimot ikke vurderingene til utlendingsmyndighetene. Både UDI (Utlendingsdirektoratet) og UNE (Utlendingsnemda) har slått fast at han er forpliktet til å forlate landet.

UDI argumenterer med det som kalles innvandringsregulerende hensyn når de påberoper seg viktigheten av at utvisningsvedtak blir fullbyrda. Altså at personer som ikke har fått opphold må forlate landet.

De mener det ikke må sendes ut et signal om at dersom du klarer å unndra deg utvisning lenge nok – så får du opphold til slutt.

Nå er det Oslo tingrett som skal avgjøre denne saken.

Suels advokat har lagt fram flere nye beviser som skal dokumentere at han snakket sant under det første asylintervjuet. At han på det tidspunktet var 16 år, og at han uten tvil kommer fra Burundi.

Blir de trodd på det av retten, må konsekvensen bli at Suel innvilges arbeids- og oppholdstillatelse. Det vil synliggjøre en stor urett begått mot Kassembo av norske utlendingsmyndigheter.

Skulle det motsatte skje, at Oslo tingrett opprettholder utvisningsvedtaket, er det ikke bare en personlig tragedie for Kassembo, vi mener det også vil være et uttrykk for at skjønn og medmenneskelige hensyn står skremmende svakt i norsk asyl- og innvandringspolitikk.

Vi mener de nye bevisene, som nå er blitt lagt fram i retten, helt klart taler for at Suel Kassembo får permanent opphold i Norge.