I år blir det trolig starta over 60.000 nye bedrifter ifølge Statistisk sentralbyrå. I så fall kan vi snakke om en rekord. Det er gledelig, men det er ingen grunn til å si seg helt fornøyd. Vi må heie enda mer på gründerne.

Aktiv støtte til utvikling av nye ideer og nye bedrifter er en viktig brikke i den omstillingen norsk økonomi er inne i. Vi trenger nyskaping som kan ruste oss for framtida, og vi trenger nye bedrifter som kan erstatte de som faller fra.

Vi trenger en bredere og mer mangfoldig næringsstruktur. Det vil gjøre oss mindre sårbare overfor svingninger som rammer enkeltnæringer. Oljenedturen som særlig Vestlandet har blitt rammet av, tydeliggjør denne utfordringen. Vi har vært for avhengige av en næringssektor.

I forrige uke ble det avviklet hele to gründerfestivaler i Møre og Romsdal i regi av blant andre fylket og hoppid.no. Festivalen i Ålesund hadde spesielt gründervirksomhet i kreative næringer som tema.

Disse festivalene har sammen med andre markeringer av Gründeruka over hele landet vist at gründerånda fortsatt er sterkt levende. Det understøttes av statistikken over antallet på nyetableringer og OECDs økonomiske utsyn for 2016.

Norge er sammen med Sverige, Storbritannia, Nederland, Canada og Frankrike de landene i OECD-området som nå har flere bedriftsetableringer enn før finanskrisen. Dette er tendenser som lover godt for framtida.

Små gründerbedrifter er ikke aleine svaret når vi skal erstatte arbeidsplassene som har gått tapt de siste årene. De som sier at storparten av disse må skapes i allerede eksisterende, større bedrifter og at mange gründerbedrifter vil forbli små eller bukke under, har helt rett.

Samtidig har historien en annen viktig lærdom til oss: Mange av bedriftene og næringene som har vært med på å definere samfunnsutviklingen vår, har også en gang vært små gründerspirer. Skal vi trygge velferden vår på lang sikt, har vi ikke råd til å la være å dyrke disse gründerspirene.

Gir vi gründerånden rom i næringsliv, offentlig virkemiddelapparat og skole, kommer vi til å få betalt godt for det.