Norsk politikk har ikke hatt noen god start på 2018. Trond Giske, Ulf Leirstein og Kristian Tonning Riise. Tre karer fra tre parti. Alle er inntil videre parkert på sidelinja. De synes å ha til felles at de ikke klarer oppføre seg, særlig overfor yngre partikolleger. Noen har begynte å snakke om at metoo-kampanjen har gått for langt. Det finnes sikkert enkeltepisoder der det har skjedd. Men for mannfolk som frykter dette kvinneopprøret, er svaret temmelig enkelt. Det dreier seg om å oppføre seg, både i edru og beruset tilstand. Det er ikke vanskeligere enn det.

For det motsatte har store konsekvenser, ikke minst for dem som blir rammet, men også for det partiet man representer. Det er bare å se hva saka om Trond Giske har gjort med Arbeiderpartiet. Da er det forståelig at Høyre og Frp reagerer kontant når deres egne folk havner i noen av de samme problemene. Selv om det er grunn til å merke seg at reaksjonene i de to partiene først kommer i det øyeblikket saken blir offentlig kjent, eller når partiet skjønner at den vil bli det.

Summen av disse sakene viser at de politiske partiene har en stor jobb foran seg. Politisk arbeid innebærer at unge og eldre, folk med mye makt og folk med lite makt, kommer sammen. Møter og seminarer som ofte følges opp med sosialt samvær og bruk av alkohol. Det stiller strenge krav til oppførsel. Ikke minst fra dem som er eldst og som sitter i mektige verv.

Her finner du flere av Sunnmørspostens ledere!