Lov om offentlige anskaffelser skal sørge for at det offentlige får mest mulig for pengene ved kjøp av varer og tjenester. Samtidig skal den bidra til like konkurransevilkår mellom ulike private tilbydere.

Åpenhet og fri konkurranse er også et viktig vern mot misbruk av fellesskapets ressurser. Lova om offentlige anskaffelser skal hindre at vennskap og kjennskap avgjør, at noen får «klippekort» til offentlige oppdrag og at økonomisk ukultur eller korrupsjon får fotfeste.

Havnevesenet har tildelt en entreprenør arbeid for over to millioner uten anbudsutlysing, og oppdaget ikke lovbruddet før Sunnmørsposten tok opp saka. Den samme entreprenøren har tidligere fått oppdrag uten anbud for nær 24 millioner kroner ved renovasjonsanlegget Bingsa.

Dette er to av flere saker de siste årene. Havnevesenet erkjenner at systemene ikke har vært gode nok, og vil rydde opp. En tilsvarende innrømmelse kom i Bingsa-saka, en sak som også endte med politianmeldelse for korrupsjon. Den saka ble henlagt av statsadvokaten.

Styreleder i havnevesenet innrømmer at de ikke har hatt gode nok systemer til å fange opp avvikene. Det gjelder nok for flere. God styring, gode systemer for internkontroll og et sterkt fokus på etikk er avgjørende. Uten dette vil det dukke opp stadig nye saker som krever opprydding.